Κατερίνα Δρόσου
Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών,

Υποψήφια Διδάκτωρ, Eργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας – Μικρο-ρύπανσης

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Γραφείο:  Aιθ 137,  A24 Κτίριο Επιστημών
Τηλέφωνο: +30 28210 37749          
E-Mail: edrosous<στο>isc.tuc.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Catherine-Drosou

 

Εκπαίδευση

 • 2010: MSc.: Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις "Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την Τεχνολογία" στον τομέα "Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών". Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2009: MSc: Περιβαλλοντική & Υγειονομική Μηχανική, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2007: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η διεξαγωγή έρευνας σε προηγμένες διεργασίες όπως (α) οι Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης και (β) η προσρόφηση για την απομάκρυνση μικρο-ρυπαντών στην υδατική φάση.
 • Έρευνα στη σύνθεση καταλυτικών υλικών και διερεύνηση της καταλυτικής τους ενεργότητας για την μετατροπή αέριων ρύπων όπως CO, NOx κ.λ.π

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων (Acronym: CatEfDeNOX) (2019-2022) Διμερής Συνεργασία Έρευνας και  Καινοτομίας Ελλάδα-Κίνα 2018-2021.
 •  (PhotoGraph): Φωτοκαταλυτική απομάκρυνση οργανικών μικρο-ρύπων από την υδατική φάση με χρήση TiO2 συζευγμένου με γραφένιο ως φωτοκαταλύτες (2012-2014), Δέσμη 2009-2010, Πρόγραμμα συνεργασίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και την εταιρεία S. K. Euromarket Ltd. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. P. Karaolia, I. Michael –Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G.S.Armatas, L.Sygellou, T. Schwartz, N. P.Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos, Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters, Applied Catalysis B, Environmental, 224 (2017), 810-824.
 2. L.A Ioannou, C. Michael, N. Vakondios, K. Drosou, N.P Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, D. Fatta-Kassinos, Winery wastewater purification by reverse osmosis and oxidation of the concentrate by solar photo-Fenton, Separation and Purification Technology, 118 (2013), 659-669.
 3. Z. Frontistis, C. Drosou, K. Tyrovola, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, D. Venieri, N.P. Xekoukoulotakis, Experimental and modeling studies of the degradation of estrogen hormones in aqueous TiO2 suspensions under simulated solar radiation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51 (2012) 16552-16563.
 4. Z. Frontistis, V.M. Daskalaki, E. Hapeshi, C. Drosou, D. Fatta-Kassinos, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Photocatalytic (UV-A/TiO2) degradation of 17α-ethynylestradiol in environmental matrices: Experimental studies and artificial neural network modeling, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 240 (2012) 33-41.
 5. M. Konsolakis, C. Drosou, I.V Yentekakis, Support mediated promotional effects of rare earth oxides (CeO2 and La2O3) on N2O decomposition and N2O reduction by CO or C3H6 over Pt/Al2O3 structured catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 123-124 (2012) 405-413.
 6. N.P. Xekoukoulotakis, C. Drosou, C. Brebou, E. Chatzisymenon, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, Kinetics of UV-A/TiO2 photocatalytic degradation and mineralization of the antibiotic sulfamethoxazole in aqueous matrices, Catalysis Today, 161 (2011) 163-168.