Νικόλαος Νικολαΐδης
Καθηγητής, Υδρογεωχημική Μηχανική και Αποκατάσταση Εδαφών 
Eργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1987: Ph.D.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1984: M.Sc.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1982: B.Sc.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1980: Diploma, School of Higher Engineering Technology, Athens, Greece

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Assessment and remediation of heavy metal contaminated sites
 • Deterministic and stochastic modeling of water quality problems including:
  • Fate and transport of heavy metals in the environment
  • Non-point source pollution of nutrients
  • Acidic deposition and eutrophication
  • Surface water pollution

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ELVALHALKOR - Support to SYGAPEZ for in-situ remediation, 1/7/2016-30/6/2019
 • Advance-eLTER - Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI, 1/1/2017 - 31/12/2017, H2020-INFADEV-02-2016
 • ThinkNATURE - Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions, 1/12/2016 - 30/11/2019, H2020-SC5-10-2016
 • Aquaman - Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the Region of Crete 1/1/2016 - 28/2/2017, European Economic Area
 • eLTER - European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure  1/6/2015 - 31/5/2019, H2020-INFRAIA-2014-2015

Διακρίσεις

 • 1999 Klewin, Inc. Award for Excellence  in Teaching    
 • 1999 LIDA Foundation Award for Excellence in Graduate Research Direction  
 • 1st Prize Innovative Technology Award, Connecticut Innovative Inc. 2000  
 • Coordinator of LIFE05 Project EnviFriendly which was selected to be BEST-OF-THE-BEST of LIFE for 2010  
 • First Prize, WPCF Student Paper Competition, 1987 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gamvroudis, C., Z. Dokou,N. P. Nikolaidis, G. P.Karatzas, 2017. Impacts of surface and groundwater variability response to future climate change scenarios in a large Mediterranean watershed, Environmental Earth Sciences, 76: 385. doi:10.1007/s12665-017-6721-7
 • Apostolakis Α., S. Panakoulia, N P. Nikolaidis, N V. Paranychianakis, 2017. Shifts in soil structure and soil organic matter in a chronosequence of set-aside fields,  Soil & Tillage Research, 174, 113-119
 • Lilli Μ., E.  Syranidou, A.  Palliou, N. P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, N. Kalogerakis, 2017. Assessing the impact of geogenic chromium uptake by carrots (Daucus carota), Environmental Research, 152, pp. 96-101.
 • Andrianaki, M., Bernasconi, S.M., Nikolaidis, N.P., 2017. Quantifying the Incipient Development of Soil Structure and Functions Within a Glacial Forefield Chronosequence, In: Quantifying and Managing Soil Functions in Earth’s Critical Zone: Combining Experimentation and Mathematical Modelling, Advances in Agronomy volume 142 pp. 215-239 (edited by Donald L. Sparks and Steven A. Banwart). Elsevier, Amsterdam http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2016.10.013.
 • Panakoulia S.K., N.P. Nikolaidis, N.V. Paranychianakis, M. Menon, J. Schiefer, G.J. Lair, P. Kram, S.A. Banwart, 2017. Factors Controlling Soil Structure Dynamics and Carbon Sequestration Across Different Climatic and Lithological Conditions, In: Quantifying and Managing Soil Functions in Earth’s Critical Zone: Combining Experimentation and Mathematical Modelling, Advances in Agronomy volume 142 pp. 241-276 (edited by Donald L. Sparks and Steven A. Banwart). Elsevier, Amsterdam http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2016.10.008.
 • Giannakis, G.V., N.P. Nikolaidis, J. Valstar, E.C. Rowe, K. Moirogiorgou, E. Kotronakis, N.V. Paranychianakis, S. Rousseva, F.E. Stamati, S.A. Banwart, 2017. Integrated Critical Zone Model (1D-ICZ): A Tool for Dynamic Simulation of Soil Functions and Soil Structure, , In: Quantifying and Managing Soil Functions in Earth’s Critical Zone: Combining Experimentation and Mathematical Modelling, Advances in Agronomy volume 142 pp. 277-314 (edited by Donald L. Sparks and Steven A. Banwart). Elsevier, Amsterdam http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2016.10.009.
 • Kotronakis, E., Giannakis, G.V., N.P. Nikolaidis, E.C. Rowe, J. Valstar, N.V. Paranychianakis,  S.A. Banwart, 2017. Modeling the Impact of Carbon Amendments on Soil Ecosystem Functions Using the 1D-ICZ Model, In: Quantifying and Managing Soil Functions in Earth’s Critical Zone: Combining Experimentation and Mathematical Modelling, Advances in Agronomy volume 142 pp. 277-314 (edited by Donald L. Sparks and Steven A. Banwart). Elsevier, Amsterdam http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2016.10.010.
 • Orvar, J.,B. Davidsdottir and N.P, Nikolaidis, 2017.  Valuation of Soil Ecosystem Services, In: Quantifying and Managing Soil Functions in Earth’s Critical Zone: Combining Experimentation and Mathematical Modelling, Advances in Agronomy volume 142 pp. XXX-XXX (edited by Donald L. Sparks and Steven A. Banwart). Elsevier, Amsterdam http://dx.doi.org/10.1016/bs.agron.2016.10.0XX.
 • Nerantzaki Sofia D., Georgios V. Giannakis, Nikolaos P. Nikolaidis, Ierotheos Zacharias, George P. Karatzas, Ioannis A. Sibetheros, 2016. Assessing the impact of climate change on sediment loads in a large Mediterranean watershed, Soil Science Journal, 181 (7), pp306-314.
 • Malago, A., D. Efstathiou, F. Bouraoui, N.P. Nikolaidis, M. Franchini, G. Bidoglio and M. Kritsotakis, 2016.  Regional scale hydrologic modeling of a karst-dominant geomorphology: the case study of the island of Crete, Journal of Hydrology, 540, 64-81.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Διονύσης Ευσταθίου
 • Σοφία Νεραντζάκη