Νικόλαος Νικολαΐδης
Καθηγητής, Υδρογεωχημική Μηχανική και Αποκατάσταση Εδαφών 

Eργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.116
 • Τηλέφωνο +30 28210 37785 FAX +30 28210 37846
 • Email: ninikolaidis<στο>isc.tuc.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα: www.herslab.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1987: Ph.D.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1984: M.Sc.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1982: B.Sc.: University of Iowa, Civil and Environmental Engineering
 • 1980: Diploma, School of Higher Engineering Technology, Athens, Greece

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Assessment and remediation of heavy metal contaminated sites
 • Deterministic and stochastic modeling of water quality problems including:
  • Fate and transport of heavy metals in the environment
  • Non-point source pollution of nutrients
  • Acidic deposition and eutrophication
  • Surface water pollution

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • LENSES – PRIMA – Learning and action alliances for Nexus Environments in an uncertain future, 1/5/2021 – 30/42024, Principal Investigator: Nikolaos Nikolaidis, Funding: PRIMA 2020 – 246.000 €
 • eLTER-PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure – PLUS (Ευρωπαική ερευνητική υποδομή για μακροχρόνια έρευνα οικοσυστημάτων, κρίσιμης ζώνης και κοινωνικά-οικονομικά συστήματα PLUS), 1/2/2020 -31/1/2025, Principal Investigator: Nikolaos Nikolaidis, Funding: H2020-INFRAIA 01-2018-2019 - 217731 €
 • eLTER-PPP - eLTER Preparatory Phase Project (eLTER Πρόγραμμα Φάσης προετοιμασίας), 1/2/2020 -31/1/2025, Principal Investigator: Nikolaos Nikolaidis, Funding: H2020-INFRAIA 02-2019-2020 - 64500 €
 • WaysTUP - Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context (Αλυσίδες αξίας για την διασπαστική μετάλλαξη των αστικών βιολογικών αποβλήτων σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης στο πλαίσιο της πόλης), 1/9/2019 – 31/8/2023, Principal Investigator: Nikolaos Nikolaidis, Funding: H2020-SFS-2018-1 - 425625 €.
 • ELVALHALKOR - Support to SYGAPEZ for in-situ remediation, 1/7/2016-30/6/2022, ELVAL 310.000 €

Διακρίσεις

 • 2020 Βραβείο Αριστείας, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 1999 Klewin, Inc. Award for Excellence  in Teaching    
 • 1999 LIDA Foundation Award for Excellence in Graduate Research Direction  
 • 1st Prize Innovative Technology Award, Connecticut Innovative Inc. 2000  
 • Coordinator of LIFE05 Project EnviFriendly which was selected to be BEST-OF-THE-BEST of LIFE for 2010  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Skoulikidis N. T., N.P. Nikolaidis, A. Panagopoulos, M. Fischer-Kowalski, S. Zogaris, P. Petridis, V. Pisinaras, D. Efstathiou, T. Petanidou, N. Michalopoulos, M. Mimikou, 2021. The LTER-Greece environmental observatory network: Design and initial achievements, WATER, 2021, 13, 2971. https://doi.org/10.3390/w13212971
 • Sullivan, PL; Billings, S; Hirmas, D; Li, L; Zhang, X; Ziegler, S; Murenbeeld, K; Ajami, H; Guthrie, A; Singha, K; Gimenez, D; Duro, A; Moreno, V; Flores, A; Cueva, A; Koop, ; Aronson, EL; Barnard, HR; Keen, RM; Nemes, A; Nikolaidis, NP; Nippert, JB; Richter, D; Robinson, DA; Sadayappan, K; Souza, LFT de; Unruh, M; Wen, H, 2022. Embracing the dynamic nature of soil structure: A key paradigm shift for illuminating the role of life in critical zones of the Anthropocene, Earth Science Reviews, 225 (2022) 103873.  
 • Xuan Yu, Zexuan Xu, Daniel Moraetis, Nikolaos P. Nikolaidis, Frank W. Schwatz, Yu Zhang, Lele Shu, Christopher Duffy, Bingjun Liu 2021. Capturing hotspots of fresh submarine groundwater discharge using a couple surface-subsurface model, Journal of Hydrology, 598, 126356. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126356
 • Josette Garnier, Gilles Billen, Luis Lassaletta Olga Vigiak, Nikolaos P Nikolaidis and Bruna Grizzetti 2021. Ηydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication, Environ. Res. Lett. 16 (2021) 023005 https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc777
 • Lilli, M., Efstathiou, D., Moraetis, D., Schuite, J., Nerantzaki, S.D., Nikolaidis, N.P., 2020. Linking geomorphology with hydrologic and geochemical processes at Koiliaris Critical Zone Observatory, Water 2020, 12, 2474; https://doi.org/10.3390/w12092474 .
 • Nerantzaki, S., Nikolaidis, NP, 2020. The response of three Mediterranean karstic springs to drought and the impact of climate change, Journal of Hydrology, 591, 125296.
 • Maria A. Lilli, Sofia Nerantzaki, Christos Riziotis, Manolis Kotronakis, Dionissis Efstathiou, Dimitris Kontakos, Petros Lymberakis, Manolis Avramakis, Antonis Tsakirakis, Konstantinos Protopapadakis and Nikolaos P. Nikolaidis, 2020. Vision-based decision-making methodology for riparian forest restoration and flood protection using Nature-based solutions, Sustainability, 12, 3305; https://doi.org/10.3390/su12083305
 • Nerantzaki, S., Nikolaidis, NP., Hristopoulos D., 2020. Estimation of the uncertainty of climate change hydrologic predictions at the Koiliaris Critical Zone Observatory, Science of the Total Environment, 717 (2020) 137131
 • Nerantzaki, S., Efstathiou, D., Giannakis, G., Kritsotakis, M., Grillakis, M., Koutroulis, A., Tsanis, I., Nikolaidis, NP., 2019. Climate Change Impact on the Hydrologic Budget of a large Mediterranean island, Hydrological Science Journal, 64 (10) 1190-1203  https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1630741 
 • Banwart S.A., N. P. Nikolaidis, Y-G Zhu, C. L. Peacock, and D. L. Sparks, 2019. Soil Functions: Connecting Earth's Critical Zone, Annu. Rev. Earth and Planet. Sci., 47:333-59.  

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Διονύσης Ευσταθίου
 • Σοφία Νεραντζάκη