Ιρίνα Κανδυλιώτη
Υποψήφια Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας 

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.014
  • Τηλέφωνο: +30 28210 37806  
  • Email: ikandylioti@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

  • 2021: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2021: PortASAP Training School 2021, Arduino - Indoor Air Quality Monitoring, University of Porto.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Σύγχρονες μελέτες στις επιπτώσεις της πανδημίας στην χημική κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • TYPHOON PROJECT - Αποτίμηση δεδομένων καθαρισμών της Ελληνικής ακτογραμμής - Κοινωφελές ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη - 2019-2021.