Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.102
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email:elia<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215; Role: Work-group Leader; MC Member; Funding Source: COST Association; Budget: € 150000/year; Duration: 2017-2021
 • IUPAC Project: Greenness of offaicial sample preparation methods; Role: Coordinator; Funding Source: IUPAC, Budget: € 5000; Duration: 2021-2024
 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Role: Coordinator; Funding Source: PMI Science; Budget: € 99533; Duration: 2018-2020
 • Vacuum-assisted headspace HiSorb, Role: Coordinator; Source: Markes International Ltd Budget: € 50000 Year: 2019 TD100-xr analytical instrumentation and related accessories and consumables installed in the laboratory. 
 • RASP Program for Laboratory consumables; Role: Coordinator; Funding Source: RESTEK, Budget: € 3000; Duration: 2020-2021

Διακρίσεις

 • 2021: Elected Member of the Division of Analytical Chemistry - European Chemical Society
 • 2021: Featured in the Power List 2021 of the magazine “The Analytical Scientist” as one of the Top 100 most influential people in analytical science
 • 2021: Co-Chair of the IUPAC Project: Greenness of official standard sample preparation methods
 • 2021: Editor-in-Chief of Advances in Sample Preparation, Elsevier
 • 2021: Specialty Chief Editor of Environmental Analysis for Frontiers in Analytical Science, Frontiers

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • N. Delbecque, S. Mascrez, E. Psillakis* G. Purcaro, “Sub-ambient temperature sampling of fish volatiles using vacuum-assisted headspace solid phase microextraction: Theoretical considerations and proof of concept” Analytica Chimica Acta, 2021, 1192, 339365 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.339365 )
 • E. Yiantzi, K. Murtada, K. Terzidis, J. Pawliszyn, E. Psillakis,* “Vacuum-assisted headspace thin-film microextraction: Theoretical formulation and method optimization for the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples” Analytica Chimica Acta, 2021, Analytica Chimica Acta, 2021, 1189, 339217 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.339217 )
 • N. Solomou, M. Minella, D. Vione, E. Psillakis, UVC-induced direct photolysis as an efficient process for the degradation of cilastatin in natural and waste water, Chemosphere, 280(2021), 130668 (https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130668 )
 • S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis*, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products” Environmental Research, 2021, Environmental Research, 194, 110695 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110695 ).
 • F. Pena-Pereira, C. Bendicho, D. Mutavdžić Pavlović, A. Martín-Esteban, M. Díaz-Álvarez, Y. Pan, J. Cooper, Z. Yang, I. Safarik, K. Pospiskova, M. A. Segundo, E. Psillakis, “Miniaturized analytical methods for determination of environmental contaminants of emerging concern - A Review", 2020, Analytica Chimica Acta, 2021, 1158, 238108 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.11.040 ).
 • E. Psillakis, “The effect of vacuum: an emerging experimental parameter to consider during headspace microextraction sampling”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412(24), 5989-5997. Invited contribution. Special issue “Female Role Models in Analytical Chemistry” (https://doi.org/10.1007/s00216-020-02738-x )
 • E. Psillakis, “Editorial for the Special Issue Emerging Thought Leaders in Separation Science”, Journal of Separation Science, 2020, 43(9-10), 1622-1622 (https://doi.org/10.1002/jssc.202070095 )
 • N. Koutela, E. Fernández, M.-L. Saru and E. Psillakis*, “A comprehensive study on the leaching of metals from heated tobacco sticks and cigarettes in water and natural waters” Science of the Total Environment, 2020, 714, 136700 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136700 )
 • S. Mascrez, E. Psillakis and G. Purcaro, “A multifaceted investigation of the effect of reduced pressure condition on the headspace-solid phase microextraction”, 2019, Analytica Chimica Acta, 2020, 1103, 106-114 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.053 )
 • N. Solomou, C. Bicchi, B. Sgorbini, E. Psillakis*, “Vacuum-assisted headspace sorptive extraction: Theoretical considerations and proof-of-concept extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples”. Analytica Chimica Acta, 2020, 1096, 100-107.
  (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.050 )

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιρίνα Κανδυλιώτη
 • Νικολέτα Σολωμού
 • Αγγελική Πατεράκη