Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.102
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email:elia<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215; Role: Work-group Leader; MC Member; Funding Source: COST Association; Budget: € 150000/year; Duration: 2017-2021
 •  Vacuum-assisted headspace HiSorb, Role: Coordinator; Source: Markes International Ltd Budget: € 50000 Year: 2019 TD100-xr analytical instrumentation and related accessories and consumables installed in the laboratory. 
 • RASP Program for Laboratory consumables; Role: Coordinator; Funding Source: RESTEK, Budget: € 3000; Duration: 2020-2021
 • SPME fibers and Thermogreen Septa; Role: Coordinator; Funding Source: SUPELCO Bellefonte, USA, Budget: € 5000; Duration: 2020-2021
 • Co-Chair of the IUPAC Project: Greenness of official standard sample preparation methods (2021-2023)

Διακρίσεις

 • 2021: Editor-in-Chief of Advances in Sample Preparation, Elsevier
 • 2021: Speciality Chief Editor of Environmental Analysis for Frontiers in Analytical Science, Frontiers
 • 2020: Invited contribution in the Topical Collection featuring “Female Role Models in Analytical Chemistry”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer
 • 2019: Head of the “Sample Preparation” Task Force and Network of the European Chemical Society-Division of Analytical Chemistry
 • 2019: Senior Associate Editor of Journal of Separation Sciences, Wiley

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • N. Solomou, M. Minella, D. Vione, E. Psillakis, UVC-induced direct photolysis as an efficient process for the degradation of cilastatin in natural and waste water, Chemosphere, 280(2021), 130668 (https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130668)
 • A. Zhakupbekova, N. Baimatova, E. Psillakis, B. Kenessov, Quantification of trace transformation products of rocket fuel unsymmetrical dimethylhydrazine in sand using vacuum assisted headspace solid-phase microextraction, Environmental Science and Pollution Research, (https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-300270/v1)
 • S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis*, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products” Environmental Research, 2021, Environmental Research, 194, 110695 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110695).
 • F. Pena-Pereira, C. Bendicho, D. Mutavdžić Pavlović, A. Martín-Esteban, M. Díaz-Álvarez, Y. Pan, J. Cooper, Z. Yang, I. Safarik, K. Pospiskova, M. A. Segundo, E. Psillakis, “Miniaturized analytical methods for determination of environmental contaminants of emerging concern - A Review", 2020, Analytica Chimica Acta, 2021, 1158, 238108 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.11.040).
 • E. Psillakis, “The effect of vacuum: an emerging experimental parameter to consider during headspace microextraction sampling”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412(24), 5989-5997. Invited contribution-Special issue “Female Role Models in Analytical Chemistry” (https://doi.org/10.1007/s00216-020-02738-x)
 • E. Psillakis, Editorial, Journal of Separation Science, 2020, 43(9-10), 1622
 • E. Psillakis, “Editorial for the Special Issue Emerging Thought Leaders in Separation Science”, Journal of Separation Sciences, 2020, 43(9-10), 1622-1622 (https://doi.org/10.1002/jssc.202070095)
 • N. Koutela, E. Fernández, M.-L. Saru and E. Psillakis*, “A comprehensive study on the leaching of metals from heated tobacco sticks and cigarettes in water and natural waters” Science of the Total Environment, 2020, 714, 136700 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136700)
 • S. Mascrez, E. Psillakis and G. Purcaro, “A multifaceted investigation of the effect of reduced pressure condition on the headspace-solid phase microextraction”, 2019, Analytica Chimica Acta, 2020, 1103, 106-114 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.053)
 • N. Solomou, C. Bicchi, B. Sgorbini, E. Psillakis*, “Vacuum-assisted headspace sorptive extraction: Theoretical considerations and proof-of-concept extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples”. Analytica Chimica Acta, 2020, 1096, 100-107. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.050)
 • E. Psillakis*, N. Koutela, A.J. Colussi, “Vacuum-assisted headspace single-drop microextraction: eliminating interfacial gas-phase limitations” Analytica Chimica Acta, 2019, 1092, 9-16. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.09.056)
 • B. Bojko, B. Onat, E. Boyaci, E. Psillakis, T. Dalianis, J. Pawliszyn, “Application of in-situ Solid-Phase Microextraction on Mediterranean Sponges for Untargeted Exometabolome Screening and Environmental Monitoring” Frontiers in Marine Science, 2019, 6 (632), 1-13. (https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00632)
 • E. Kourounioti, E. Psillakis*, D. Vione, “UV-induced transformation of 2,3-dibromo-5,6-dimethyl-1,4-benzoquinone in water and treated wastewater”, Environmental Research, 2019, 175, 343-350 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.05.018)
 • M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández, E. Psillakis*, “Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction”, Journal of Chromatography A, 2019 (1602) 142–149. (https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.03.047)
 • E. Psillakis*, Vortex-assisted liquid liquid microextraction revisited, TrAC-Trends Analytical Chemistry, 2019, 113, 332-339 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.007) Invited
 • K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G.C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis, N. Kalogerakis, “Plastic Pellets, Meso- and Microplastics on the Coastline of Northern Crete: Distribution and Organic Pollution”, Marine Pollution Bulletin, 2018, 133, 578–589 (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.011)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιρίνα Κανδυλιώτη
 • Νικολέτα Σολωμού
 • Αγγελική Πατεράκη