Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 

Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.102
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email: elia<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Differentiation of the geographical and botanical origin of honeys produced in the Prefecture of Chania. Role: Project Coordinator; Funding Source: Region of Crete; Budget: € 100000; Duration: 2022-2025
 • IUPAC Project: Greenness of offaicial sample preparation methods; Role: Coordinator; Funding Source: IUPAC, Budget: € 5000; Duration: 2021-2024
 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Role: Coordinator; Funding Source: PMI Science; Budget: € 99533; Duration: 2018-2020
 • New biotechnologicaL approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials. Role: Research Collaborator; Funding Source: FP7-KBBE; Budget: € 4000000; Duration: 2012-2015

Διακρίσεις

 •  Editor-in-Chief of Advances in Sample Preparation (Elsevier)
 • Specialty Chief Editor of Environmental Analysis for Frontiers in Analytical Science (Frontiers)
 •  Associate Editor in Journal of Separation Science (Wiley)
 •  Featured in the Power List 2021 of the magazine “The Analytical Scientist” as one of the Top 100 most influential people in analytical science
 •  Fulbright Research Award 2007-2008, used it at CALTECH, USA
 •  Three top cited article awards in Analytica Chimica Acta (Elsevier), Talanta (Elsevier) and Journal of Chromatography A, (Elsevier)
 • 27 Plenary/Keynote/Invited lectures at International Conferences, 14 Departmental talks in Universities and Companies in Europe, North America and China
 • National Representative and Elected Member of the Division of Analytical Chemistry - European Chemical Society
 • Three times Conference Chair in International Conferences and twice Chair in Intensive Short Courses
 • Co-Chair of the IUPAC Project: Greenness of official standard sample preparation methods
 • Head of the “Sample Preparation” Study Group and Network of the European Chemical Society-Division of Analytical Chemistry
 •  Leader of Work-Group 4 “Sample preparation and microfluidics”, COST Action CA16215
 • Twice Vice-Chair of the Evaluation Chemistry Panel for EU FP7 Marie Curie Actions (2011 and 2012)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Wojnowski, M. Tobiszewski, F. Pena-Pereira, Elefteria Psillakis, “AGREEprep – Analytical Greenness Metric for Sample Preparation” TrAC-Trends in Analytical Chemistry, TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 2022 (149) 116553 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2022.116553
 • Á.I. López-Lorente, F. Pena-Pereira, S. Pedersen-Bjergaard, V.G. Zuine, S.A. Ozkan, E. Psillakis*, “The Ten Principles of Green Sample Preparation”, TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 2022 (148) 116530 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2022.116530)
 • N. Delbecque, S. Mascrez, E. Psillakis* G. Purcaro, “Sub-ambient temperature sampling of fish volatiles using vacuum-assisted headspace solid phase microextraction: Theoretical considerations and proof of concept” Analytica Chimica Acta, 2021, 1192, 339365 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.339365)
 • S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis*, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products” Environmental Research, 2021, Environmental Research, 194, 110695 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110695).
 • E. Psillakis, “The effect of vacuum: an emerging experimental parameter to consider during headspace microextraction sampling”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412(24), 5989-5997. Invited contribution. Special issue “Female Role Models in Analytical Chemistry” (https://doi.org/10.1007/s00216-020-02738-x)
 • N. Koutela, E. Fernández, M.-L. Saru and E. Psillakis*, “A comprehensive study on the leaching of metals from heated tobacco sticks and cigarettes in water and natural waters” Science of the Total Environment, 2020, 714, 136700 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136700)
 • E. Psillakis, “The effect of vacuum: an emerging experimental parameter to consider during headspace microextraction sampling”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412(24), 5989-5997. Invited contribution. Special issue “Female Role Models in Analytical Chemistry” (https://doi.org/10.1007/s00216-020-02738-x)
 • N. Solomou, C. Bicchi, B. Sgorbini, E. Psillakis*, “Vacuum-assisted headspace sorptive extraction: Theoretical considerations and proof-of-concept extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples”. Analytica Chimica Acta, 2020, 1096, 100-107. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.050)
 • E. Psillakis*, N. Koutela, A.J. Colussi, “Vacuum-assisted headspace single-drop microextraction: eliminating interfacial gas-phase limitations” Analytica Chimica Acta, 2019, 1092, 9-16. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.09.056)
 • E. Psillakis*, Vortex-assisted liquid liquid microextraction revisited, TrAC-Trends Analytical Chemistry, 2019, 113, 332-339 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.007)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιρίνα Κανδυλιώτη
 • Νικολέτα Σολωμού
 • Αγγελική Πατεράκη