Αγγελική Πατεράκη
Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Υδατικής Χημείας 

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.014
  • Τηλέφωνο: +30 28210 37806 
  • Email: apateraki5@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

  • 2020: Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διεξαγωγή έρευνας στην ανάπτυξη τεχνικών προετοιμασίας δειγμάτων με εφαρμογή την ανάλυση τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Valsami, E.-A., Psychogyiou, M. E., Pateraki, A., Chrysoulaki, E., Melis, A., &Ghanotakis, D. F, Fusion constructs enhance heterologous β-phellandrene production in Synechocystis sp. PCC 6803, Journal of Applied Phycology, 2020, 32, 2889‑2902, DOI: 10.1007/s10811-020-02186-1
  •  Valsami,E.-A, Pateraki, A., Melis, A., &Ghanotakis, D. F, Heterologous β‑phellandrene production in Synechocystis sp. PCC 6803 under various cultivation conditions, Journal of Applied Phycology, 2020, 32, DOI: 10.1007/s10811-020-02186‑1