Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: Β-208
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκοντες: Καθηγητής Μ. Λαζαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Βουλγαράκης

Βιβλιογραφία:

 • Seinfeld J. H. and Pandis, S. N. Atmospheric Chemistry and Physics John Wiley & Sons (2006).
 • IPCC Fifth Assessment Report( www.ipcc.ch/report/ar5/wg1).
 • Mihalis Lazaridis. First Principles of Meteorology and Air Pollution. Springer (2010).
 • Μιχάλης Λαζαρίδης. Ατμοσφαιρική Ρύπανση με στοιχεία Μετεωρολογίας. Εκδόσεις Τζιόλα (2008).

Eclass:

 • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση και σχεδιασμό κριτηρίων για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Γίνεται υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς κυρίως πηγές αλλά και από φυσικές πηγές. Μελετώνται αέριοι ρύποι και αιωρούμενα σωματίδια καθώς και μαθηματικά μοντέλα για διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα καθώς και κλιματικά μοντέλα. Εξετάζεται επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης με τη χρήση μοντέλων. Επιπρόσθετα, το μάθημα περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Βασικές έννοιες της ατμοσφαιρικής δομής και σύστασης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας.
2η Εβδομάδα: Ατμοσφαιρικοί Ρύποι.
3η Εβδομάδα: Ακτινοβολία και ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
4η Εβδομάδα: Ενεργειακό ισοζύγιο, κλίμα της Γης.
5η Εβδομάδα: Εκπομπές αερίων και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα.
6η Εβδομάδα: Ατμοσφαιρική Χημεία και Κλίμα.
7η Εβδομάδα: Ατμοσφαιρικά αεροζόλ και επιπτώσεις στην ορατότητα και κλίμα.
8η Εβδομάδα: Η μεθοδολογία IPCC για κλιματικές αλλαγές.
9η Εβδομάδα: Μοντέλα μοναδιαίου όγκου. Κλιματικά μοντέλα.
10η Εβδομάδα: Στόχοι μείωσης αερίων από ανθρωπογενείς εκπομπές.
11η Εβδομάδα: Κατασκευή μητρώου εκπομπών. Ανάπτυξη σχεδίου μείωσης εκπομπών.
12η Εβδομάδα: Μεθοδολογία αποτυπώματος άνθρακα.
13η Εβδομάδα: Εργασία για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα.

Εργασίες:

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

 1. Μέτρηση αερίων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 2. Μέτρηση αριθμητικής συγκέντρωσης και κατανομής αιωρούμενων σωματιδίων.

Αξιολόγηση:

 1. Εργαστηριακές ασκήσεις (10%)
 2. Γραπτά προβλήματα (20%)
 3. Εργασία (35%)
 4. Τελικό διαγώνισμα (35%)

Τελευταία Ενημέρωση: 30-09-2019