Απόστολος Βουλγαράκης
Καθηγητής, Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στο Κλίμα και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Κάτοχος 
Έδρας AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ατμοσφαιρική Επιστήμη, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Cambridge.
 • 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2002: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρικό περιβάλλον
 • Θερμοκρασιακές και υδρολογικές επιπτώσεις αέριας ρύπανσης 
 • Πυρκαγιές και σχέση τους με το κλίμα
 • Προσομοίωση του κλίματος και του Γήινου συστήματος
 • Συσχέτιση κλίματος, αέριας ρύπανσης και δημόσιας υγείας
 • Παγκόσμια και περιοχική περιβαλλοντική πολιτική

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Έδρα AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα», Συντονιστής, Χρηματοδότηση: Ταμείο Ερευνών της AXA, 2022-2026.
 • “Fire-emitted Pollution and Climate change: linkages in the past, present, and future (FirePC)”, Συντονιστής (PI), Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 2022-2024.
 • «Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society», Ιδρυτής/Ιδρυτικός Διευθυντής και τωρινός Υποδιευθυντής, Χρηματοδότηση: Leverhulme Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), 2019-2029.
 • «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της ΙΙ (CLIMPACT II)», συμμετέχων από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 2023-2026.
 • "Cloud-aERosol inTeractions & their impActs IN The earth sYstem (CERTAINTY)”, συμμετέχων από το Πολυτεχνείο Κρήτης, EU Horizon, 2024-2027.
 • "A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters (TREEADS)”, συμμετέχων από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Horizon 2020, 2022-2025.

Διακρίσεις

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας Precipitation Drivers and Response Modelling Intercomparison Project (PDRMIP), καθώς και Υπεύθυνος Ανάλυσης για το πακέτο εργασίας που εστιάζει στο πώς η αέρια ρύπανση πάνω από την Ευρώπη και την Ασία επιδρά στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο (2014-παρόν).
 • Βράβευση ως καλύτερος διδάσκων στο πανεπιστήμιο Imperial College London (το 2016 και ξανά υποψήφιος για όλες τις επόμενες χρονιές μέχρι και το 2019).
 • Πρόσκληση ως επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων του κλίματος για την πρώτη Μελέτη Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Κύπρου, με χρηματοδότη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2015-16).
 • Συγγραφέας (Contributing Author) στην Πέμπτη Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC AR5), Κεφάλαια 6 & 11 (2013), αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βάση το Ινστιτούτο Goddard της NASA (2009-2012).
 • Καλύτερος Νέος Επιστήμονας, βραβείο από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (2008).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Wells, C. D., Kasoar, M., Bellouin, N., and Voulgarakis, A. (2023), Local and remote climate impacts of future African aerosol emissions, Atmos. Chem. Phys., 23, 3575–3593, https://doi.org/10.5194/acp-23-3575-2023.
 • Chatoutsidou, S. E., Saridaki, A., Raisi, L., Katsivela, E., Stathopoulou, P., Tsiamis, G., Voulgarakis, A., and Lazaridis, M. (2023), Variations, seasonal shifts and ambient conditions affecting airborne microorganisms and particles at a southeastern Mediterranean site, Sci. Total Environ, 892, 164797,                                               https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164797.
 • Stjern, C. W., Forster, P. M., Jia, H., Jouan, C., Kasoar, M. R., Myhre, G., Olivié, D., Quaas, J., Samser, B. H., Sand, M., Takemura, T., Voulgarakis, A., and Wells, C. D. (2023), The Time Scales of Climate Responses to Carbon Dioxide and Aerosols, J. Climate, 36, 3537-355, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-22-0513.1.
 • Misal, H., Varela, E., Voulgarakis, A., Rovithakis, A., Grillakis, M., and Kountouris, I. (2023), Assessing public preferences for a wildfire mitigation policy in Crete, Greece, Forest Policy and Economics, 153, 102976, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102976.
 • Grillakis, M., Voulgarakis, A. et al. (2022), Climate drivers of global wildfire burned area, Environ. Res. Lett., 17, 045021, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac5fa1.
 • Rovithakis, A., Grillakis, M.G. et al. (incl. Voulgarakis) (2022), Future climate change impact on wildfire danger over the Mediterranean: the case of Greece, Environ. Res. Lett., 17, 045022, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac5f94.
 • Xie, X., G. Myhre, D. Shindell, G. Faluvegi, T. Takemura, A. Voulgarakis, Z. Shi, X. Li, X. Xie, H. Liu, X. Liu, and Y. Liu (2022), Anthropogenic sulfate aerosol pollution in South and East Asia induces increased summer precipitation over arid Central Asia, Commun. Earth Environ., 3, no. 1, 328, https://doi.org/10.1038/s43247-022-00660-x.
 • Myhre, G., B. Samset, P.M. Forster, Ø. Hodnebrog, M. Sandstad, C.W. Mohr, J. Sillmann, C.W. Stjern, T. Andrews, O. Boucher, G. Faluvegi, T. Iversen, J.-F. Lamarque, M. Kasoar, A. Kirkevåg, R. Kramer, L. Liu, J. Mülmenstädt, D. Olivié, J. Quaas, T.B. Richardson, D. Shawki, D. Shindell, C. Smith, P. Stier, T. Tang, T. Takemura, A. Voulgarakis, and D. Watson-Parris (2022), Scientific data from precipitation driver response model intercomparison project. Sci. Data, 9, no. 1, 123, https://doi.org/10.1038/s41597-022-01194-9.
 • Thomas, C., Voulgarakis, A., Lim, G., Haigh, J., and Nowack, P. (2021), An unsupervised learning approach to identifying blocking events: the case of European summer, Weather Clim. Dynam., 2(3), 581-608, https://doi.org/10.5194/wcd-2-581-2021.
 • Mansfield, L., Nowack, P., Kasoar, M., Everitt, R. G., W. J. Collings, and A. Voulgarakis (2020), Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning, npj Clim. &. Atmospheric Sci. (Nature journal), 3, 44, https://doi.org/10.1038/s41612-020-00148-5.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αναστάσιος Ροβιθάκης
 • Δήμητρα Ταράση
 • Ραφαήλα Μουργελά