Απόστολος Βουλγαράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στο κλίμα και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.135
 • Τηλέφωνο: +30 28210 37736
 • Email: a.voulgarakis<στο>enveng.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ατμοσφαιρική Επιστήμη, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Cambridge.
 • 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2002: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρικό περιβάλλον
 • Θερμοκρασιακές και υδρολογικές επιπτώσεις αέριας ρύπανσης 
 • Πυρκαγιές και σχέση τους με το κλίμα
 • Προσομοίωση του κλίματος και του Γήινου συστήματος
 • Συσχέτιση κλίματος, αέριας ρύπανσης και δημόσιας υγείας
 • Παγκόσμια και περιοχική περιβαλλοντική πολιτική

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society», Ιδρυτής/Ιδρυτικός Διευθυντής και τωρινός Υποδιευθυντής, Χρηματοδότηση: Leverhulme Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), 2019-2029.
 • «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της», συμμετέχων από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 2020-2022.

Διακρίσεις

 • Βράβευση ως καλύτερος διδάσκων στο πανεπιστήμιο Imperial College London (το 2016 και ξανά υποψήφιος για όλες τις επόμενες χρονιές μέχρι και το 2019).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας Precipitation Drivers and Response Modelling Intercomparison Project (PDRMIP), καθώς και Υπεύθυνος Ανάλυσης για το πακέτο εργασίας που εστιάζει στο πώς η αέρια ρύπανση πάνω από την Ευρώπη και την Ασία επιδρά στον υδρολογικό κύκλο (2014-παρόν).
 • Πρόσκληση ως επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων του κλίματος για την πρώτη Μελέτη Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Κύπρου, με χρηματοδότη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2015-16).
 • Συγγραφέας (Contributing Author) στην Πέμπτη Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC AR5), Κεφάλαια 6 & 11 (2013), αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βάση το Ινστιτούτο Goddard της NASA (2009-2012).
 • Καλύτερος Νέος Επιστήμονας, βραβείο από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (2008).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Mansfield, L., Nowack, P., Kasoar, M., Everitt, R. G., W. J. Collings, and A. Voulgarakis, Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning accepted in npj Clim. &. Atmospheric Sci. (Nature journal), 3, 44, doi.org/10.1038/s41612-020-00148-5
 • Lasslop, G., Coppola, A. I., Voulgarakis, A., Yue, C., and Veraverbeke, S. (2019), Influence of Fire on the Carbon Cycle and Climate, Current Climate Change Reports, doi.org/10.1007/s40641-019-00128-9.
 • Kasoar, M., Shawki, D., and A. Voulgarakis (2018), Similar spatial patterns of global climate response to aerosols from different regions, npj Climate and Atmospheric Science, 1:12, doi.org/10.1038/s41612-018-0022-z.
 • Liu, L., Shawki, D., Voulgarakis, A., Kasoar, M., Samset, B. H., Myhre, G., Forster, P. M., Hodnebrog, Ø, Sillmann, J., Aalbergsjø, S. G., Boucher, O., Faluvegi, G., Iversen, T., Kirkevåg, A., Lamarque, J.-F., Olivié, D., Richardson, T. B., Shindell, D., Takemura, T. (2018), A PDRMIP multi-model study on the impacts of regional aerosol forcings on global and regional precipitation, J. Climate, 4429-4447, doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0439.1.
 • Shawki, D., Voulgarakis, A., Chakraborty, A., Kasoar, M., Srinivasan, JS (2018), South Asian climate responses to local and remote aerosol emissions, J. Geophys. Res., 123, 11,585-11,601, doi.org/10.1029/2018JD028623.
 • Shawki, D., R.D. Field, M.K. Tippett, B.H. Saharjo, I. Albar, D. Atmoko, and A. Voulgarakis (2017), Long-lead prediction of the 2015 fire and haze episode in Indonesia, Geophys. Res. Lett., 44, 9996–10005, doi.org/10.1002/2017GL073660.
 • Kasoar, M., A. Voulgarakis, J.-F. Lamarque, D.T. Shindell, N. Bellouin, W.J. Collins, G. Faluvegi, and K. Tsigaridis (2016), Regional and global temperature response to anthropogenic SO2 emissions from China in three climate models. Atmos. Chem. Phys., 16, 9785–9804, doi.org/10.5194/acp-16-9785-2016.
 • Mangeon, S., Voulgarakis, A., Gilham, R., Sitch, S., Harper, A., and G. Folberth, (2016), INFERNO: a fire and emissions scheme for the Met Office’s Unified Model, Geosci. Model Dev., 9, 2685-2700, doi.org/10.5194/gmd-9-2685-2016.
 • Voulgarakis, A., and R.D. Field (2015), Fire influences on atmospheric composition, air quality, and climate, Curr. Pollut. Rep., 1, no. 2, 70-81, doi.org/10.1007/s40726-015-0007-z.
 • Voulgarakis, A., M.E. Marlier, G. Faluvegi, D.T. Shindell, K. Tsigaridis, and S. Mangeon* (2015), Interannual variability of tropospheric trace gases and aerosols, The role of biomass burning emissions. J. Geophys. Res. Atmos., 120, no. 14, 7157-7173, doi.org/10.1002/2014JD022926.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αναστάσιος Ροβιθάκης