Απόστολος Βουλγαράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στο Κλίμα και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Κάτοχος 
Έδρας AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ατμοσφαιρική Επιστήμη, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Cambridge.
 • 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2002: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρικό περιβάλλον
 • Θερμοκρασιακές και υδρολογικές επιπτώσεις αέριας ρύπανσης 
 • Πυρκαγιές και σχέση τους με το κλίμα
 • Προσομοίωση του κλίματος και του Γήινου συστήματος
 • Συσχέτιση κλίματος, αέριας ρύπανσης και δημόσιας υγείας
 • Παγκόσμια και περιοχική περιβαλλοντική πολιτική

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Έδρα AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα», Συντονιστής, Χρηματοδότηση: Ταμείο Ερευνών της AXA, 2022-2026.
 • “Fire-emitted Pollution and Climate change: linkages in the past, present, and future (FirePC)”, Συντονιστής (PI), Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 2022-2024.
 • «Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society», Ιδρυτής/Ιδρυτικός Διευθυντής και τωρινός Υποδιευθυντής, Χρηματοδότηση: Leverhulme Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), 2019-2029.
 • «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της», συμμετέχων από το Πολυτεχνείο Κρήτης και υπεύθυνος ΠΕ για μελλοντικές πυρκαγιές, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 2020-2022.

 

Διακρίσεις

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας Precipitation Drivers and Response Modelling Intercomparison Project (PDRMIP), καθώς και Υπεύθυνος Ανάλυσης για το πακέτο εργασίας που εστιάζει στο πώς η αέρια ρύπανση πάνω από την Ευρώπη και την Ασία επιδρά στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο (2014-παρόν).
 • Βράβευση ως καλύτερος διδάσκων στο πανεπιστήμιο Imperial College London (το 2016 και ξανά υποψήφιος για όλες τις επόμενες χρονιές μέχρι και το 2019).
 • Πρόσκληση ως επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων του κλίματος για την πρώτη Μελέτη Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Κύπρου, με χρηματοδότη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2015-16).
 • Συγγραφέας (Contributing Author) στην Πέμπτη Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC AR5), Κεφάλαια 6 & 11 (2013), αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βάση το Ινστιτούτο Goddard της NASA (2009-2012).
 • Καλύτερος Νέος Επιστήμονας, βραβείο από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (2008).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Thomas, C., Voulgarakis, A., Lim, G., Haigh, J., and Nowack, P. (2021), An unsupervised learning approach to identifying blocking events: the case of European summer, Weather Clim. Dynam., 2(3), 581-608, https://doi.org/10.5194/wcd-2-581-2021.
 • Mansfield, L., Nowack, P., Kasoar, M., Everitt, R. G., W. J. Collings, and A. Voulgarakis (2020), Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning, npj Clim. &. Atmospheric Sci. (Nature journal), 3, 44, https://doi.org/10.1038/s41612-020-00148-5.
 • Kuhn-Régnier, A., Voulgarakis, A., Nowack, P., Forkel, M., Prentice, I. C., and Harrison, S. P. (2020), Quantifying the Importance of Antecedent Fuel-Related Vegetation Properties for Burnt Area using Random Forests, Biogeosciences, 18(12), 3861-3879, https://doi.org/10.5194/bg-2020-409.
 • Teixeira, J. C., Folberth, G., O'Connor, F. M., Unger, N., and Voulgarakis, A. (2020), Coupling interactive fire with atmospheric composition and climate in the UK Earth System Model,14, 6515-6539, Geosci. Model Dev., https://doi.org/10.5194/gmd-14-6515-2021.
 • Tang, T., Shindell, D., Zhang, Y., Voulgarakis, A., Lamarque, J.-F., Myhre, G., Faluvegi, G., Samset, B., Andrews, T., Olivié, D., Takemura, T., and Lee, X., Distinct surface response to black carbon aerosols (2021), Distinct surface response to black carbon aerosols, Atmos. Chem. Phys., 21, 13797–13809, https://doi.org/10.5194/acp-21-13797-2021.
 • Hodnebrog, Ø. et al. (incl. Voulgarakis, A.) (2020), The effect of rapid adjustments to halocarbons and N2O on radiative forcing. npj Clim Atmos Sci 3, 43, https://doi.org/10.1038/s41612-020-00150-x.
 • Qu, Y., Voulgarakis, A., Wang, T., Kasoar, M., Wells, C., Yuan, C., Varma, S., and Mansfield, L. (2021), A study of the effect of aerosols on surface ozone through meteorology feedbacks over China, Atmos. Chem. Phys., 21, 5705–5718, https://doi.org/10.5194/acp-21-5705-2021.
 • Hantson, S., et al. (incl. Voulgarakis, A.)  (2020), Quantitative assessment of fire and vegetation properties in simulations with fire-enabled vegetation models from the Fire Model Intercomparison Project, Geosci. Model Dev., 13, 3299–3318, https://doi.org/10.5194/gmd-13-3299-2020.
 • Tang, T., Shindell, D., Zhang, Y., Voulgarakis, A., Lamarque, J.-F., Myhre, G., Stjern, C. W., Faluvegi, G., and Samset, B. H. (2020), Response of surface shortwave cloud radiative effect to greenhouse gases and aerosols and its impact on summer maximum temperature, Atmos. Chem. Phys., 20, 8251–8266, https://doi.org/10.5194/acp-20-8251-2020.
 • Wild, O., Voulgarakis, A., O'Connor, F., Lamarque, J.-F., Ryan, E. M., and Lee, L. (2020), Global sensitivity analysis of chemistry–climate model budgets of tropospheric ozone and OH: exploring model diversity, Atmos. Chem. Phys., 20, 4047–4058, https://doi.org/10.5194/acp-20-4047-2020.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αναστάσιος Ροβιθάκης