Slide background

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» προσφέρει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Όπου οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Όπου οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της  διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Για  φοίτηση πλέον των τριών  (3) εξάμηνων,  τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  εξάμηνο.
 

Απαιτήσεις Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτούνται τουλάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και διάρκεια σπουδών κατ' ελάχιστον τριών εξαμήνων.

Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων, η ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων, ορίζονται ως εξής:

  • Οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) προέχροχονατι από έξι (6) μαθήματα (54 πιστωτικές μονάδες), δύο (2) Ερευνητικές Διαλέξεις (6  πιστωτικές μονάδες)
  • Οι 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αποκτώνται από την εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής  εργασίας
     

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων

Η εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατά κανόνα το μήνα Οκτώβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του εκάστοτε εξαμήνου παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.
 

Επιλογή Επιβλέποντος Καθηγητή

Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου από την εγγραφή στο ΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει την προτίμησή του για Επιβλέποντα Καθηγητή σε ειδική αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα). 
 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και Απονομή Διπλώματος

Συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κρίνεται από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ. Για τη συγκρότηση της τριμελούς γίνεται αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) από τον υποψήφιο.

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Μετά το πέρας της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής καθορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας και αποστέλλεται στη Γραμματεία της Σχολής περίληψη της εργασίας για ανάρτηση στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κρίνεται μετά από ανοικτή υποστήριξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και αξιολογείται ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό, την επιστημονική μεθοδολογία απόκτησης των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση βιβλιογραφικής αναδρομής και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Αξιολογείται δε, τόσο ο τρόπος της γραπτής όσο και της προφορικής παρουσίασης.

Ανακήρυξη κατόχου ΔΜΣ

Εφόσον λάβει θετική κρίση από την επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει το τελικό κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΠΚ.

Με δεδομένο ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (90), ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) στη Γραμματεία της Σχολής και ανακηρύσσεται κάτοχος του ΔΜΣ.

Απονομή Τίτλων ΔΜΣ

Η τελετή απονομής τίτλων για ΔΜΣ γίνεται κεντρικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατά κανόνα τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο κάθε έτους.

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ 2376Β/21-06-2018 με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών