Μιχάλης Λαζαρίδης
Καθηγητής, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές 
Eργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philoshopy) Σχολή Φυσικής Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία
 • 1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) Σχολή Φυσικής Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία
 • 1988: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών , Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ατμοσφαιρική ρύπανσης και αιωρούμενων σωματιδίων:

 • Μοντελοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 • Αιωρούμενα σωματίδια και κλιματική αλλαγή. Πυρηνοποίηση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων.
 • Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • "PANhellenic infrastructure for Atmospheric Composition and climate change" (MIS 5021516) (2018 - 2021). Implemented under the Action "Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure" funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014-2020)
 • LIFE+ Index - Air:-Development of an Integrated Exposure – Dose Management Tool for Reduction of Particulate Matter in Air. 2016 - 2020.
 • FP7-PEOPLE: HEXACOMM - Human Exposure to Aerosols Contaminants in Modern Microenvironments (Συντονιστής) . Περίοδος 2013-2017.
 • ΘΑΛΗΣ. INVENVORG Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Περίοδος 2012 -2015.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007 - 2013 Διαχείριση και Προστασία ευπαθών Έργων Τέχνης σε Μουσεία από Αέριους Ρύπους. Περίοδος  2013 -2015.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kopanakis, I; Chatoutsidou, S.E.; Torseth, K; Glytsos, T and M. Lazaridis (2013). Particle number size distribution in the Eastern Mediterranean: Formation and growth rates of ultrafine airborne atmospheric particles. Atmospheric Environment 77, 790-802 DOI: 10.1016/j.atmosenv.2013.05.066.
 • Serfozo, Norbert; Chatoutsidou, Sofia Eirini; Lazaridis, Mihalis (2014). The effect of particle resuspension during walking activity to PM10 mass and number concentrations in an indoor microenvironment. Building and Environment 82, 180 – 189.
 • Chalvatzaki, E.; Aleksandropoulou, V.; Lazaridis, M.  (2014). A Case Study of Landfill Workers Exposure and Dose to Particulate Matter-Bound Metals Water Air and Soil Pollution  Volume: 225   Issue: 1     Article Number: 1782   Published: Jan 2014
 • Lazaridis, M., Serfozo, N., Chatoutsidou, S. E. and Glytsos, T. (2015). New particle formation events arising from painting materials in an indoor microenvironment. Atmospheric Environment 102, 86 – 95
 • Sofia Eirini Chatoutsidou, Jakub Ondráček, Ondrej Tesar, Kjetil Tørseth, Vladimir Zdimal and Mihalis Lazaridis (2015). Indoor/Outdoor particulate matter number and mass concentration in modern offices. Building and Environment 92, 462-474.
 • Martins V., Minguillón M.C., Moreno T., Querol X., de Miguel E., Capdevila M., Centelles S. and Lazaridis M. (2015). Deposition of aerosol particles from a subway microenvironment in the human respiratory tract. Journal of Aerosol Science  90, 103 – 113.
 • Victoria Alexandropoulou, Kjetil Torseth and Mihalis Lazaridis (2015). Contribution of natural sources to PM emissions over the metropolitan areas of Athens and Thessaloniki. Aerosol and Air Quality Research 15(3), 1500.
 • Chatoutsidou, S. E., Drossinos, Y., Torseth, K. and Lazaridis, M. (2016). Modelling of particle resuspension by a turbulent airflow and the role of particle size, surface roughness and electric charge. J. Adhesion Science and Technology 30, 1- 27  

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Έλενα Μαμμή - Γαλάνη