Προχωρημένες σπουδές στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος:Β-205
Είδος μαθήματος:Υποχρεωτικό
Εξάμηνο:Εαρινό
ΕCTS:9

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Κολοκοτσά

Βιβλιογραφία:

  • Kreider J. F. , Curtiss P.S., Rabl A.(2009).  Heating and Cooling of Buildings: Design for Efficiency, Revised Second Edition, ISBN:  9781439811511 , CRC PRESS, 2009.
  • Krarti, M. (2000). Energy audit of building systems: an engineering approach. CRC Press. ISBN 0-84939-587-9
  • Turner W.C., Doty S. (2009). Energy Management Handbook, Sixth Edition Fairmont Press. ISBN 0849382343

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση, σχεδιασμό και αξιολόγηση των βασικών τεχνολογιών που συνεισφέρουν στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων κοινοτήτων και αστικού δομημένου περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των παραμέτρων περιβαλλοντικής ποιότητας τόσο στο εσωτερικό των κτηρίων όσο και στον αστικό χώρο.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα:Ενεργειακές ανάγκες σε κτίρια, κοινότητες και πόλεις. Σύγχρονες προκλήσεις για το δομημένο περιβάλλον
2η Εβδομάδα:Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια – Μέρος 1: Θερμική Άνεση
3η Εβδομάδα: Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια – Μέρος 2: Ποιότητα αέρα και συστήματα αερισμού/κλιματισμού
4η Εβδομάδα: Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια – Μέρος 3: Οπτική άνεση και φωτισμός
5η Εβδομάδα: Έξυπνα κτίρια και ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός-Ορισμοί και παραδείγματα
6η Εβδομάδα: Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτηρίων Πρότυπα LEED και BREEAM
7η Εβδομάδα: Κοινότητες μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου και έξυπνα ενεργειακά συστήματα
8η Εβδομάδα:Ενεργειακός σχεδιασμός στο αστικό περιβάλλον και φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας
9η Εβδομάδα:Παρουσιάσεις προόδου εργασιών
10η Εβδομάδα:Ευφυείς πόλεις και ενεργειακές υποδομές – Μέρος 1: Ορισμοί
11η Εβδομάδα:Ευφυείς πόλεις και ενεργειακές υποδομές – Μέρος 2: Παραδείγματα
12η Εβδομάδα:Ανάλυση μελετών περίπτωσης
13η Εβδομάδα:Παρουσιάσεις εργασιών

Εργασίες:

  • Μία εργασία

Αξιολόγηση:

  • Εργασία, 100% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 04-02-2020