Διονυσία Κολοκοτσά
Καθηγήτρια, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 

Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: Ph.D.: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 1995: MSc: Architecture Environmental design and engineering, Bartlett School of Graduate Studies, University College London (UCL).
 • 1994: Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας – Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1991: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών , Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον:

 • Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος: Θερμική και οπτική άνεση. Ποιότητα αέρα. Ενεργειακή ζήτηση.
 • Δείκτες αξιολόγησης εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια. Πράσινα κτίρια. Κτίρια μηδενικών εκπομπών.
 • Αστικό περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας. Τεχνολογίες βελτίωσης ποιότητας.
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης. Μέτρηση και έλεγχος μικροκλιματικών συνθηκών δομημένου περιβάλλοντος.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε κτίρια και αστικό περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2020-2025: Varcities Visionary Nature Based Actions For Heath, Well Being & Resilience in Cities.Research and Innovation (Horizon 2020)
 • 2015-2019: Smart Grids Energy Management Staff MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie
 • 2022-2025:PROBONO:The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods, Innovation Action, Horizon 2020.
 • 2021-2025: JustNature: Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition. Innovation Action, Horizon 2020
 • 2018-2019: Sydney Third City: Climate change and energy demand in Sydney 2050, University of New South Wales.

Διακρίσεις

 • Βραβείο Αριστείας Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2021
 • Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των “World’s Top 2% Scientists” για το 2020 όπως ανακοινώθηκε από το Stanford University.
 • Αρχισυνάκτρια του Επιστημονικού Περιοδικού Solar Energy Advances, Elsevier
 • Editor in Chief: Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis.  
 • Member of Editorial Board of Energy and Buildings and Renewable Energy Journals, Elsevier.  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kampelis, N., Sifakis, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Kalaitzakis, K., Isidori, D., Cristalli, C. HVAC optimization genetic algorithm for industrial near-zero-energy building demand response (2019) Energies, 12 (11), art. no. 2177, .
 • Giamalaki, M., Kolokotsa, D. Understanding the thermal experience of elderly people in their residences: Study on thermal comfort and adaptive behaviors of senior citizens in Crete, Greece (2019) Energy and Buildings, 185, pp. 76-87.
 • Kolokotsa, D, Kampelis, N, Mavrigiannaki, A, et al. On the integration of the energy storage in smart grids: Technologies and applications. Energy Storage. 2019; 1:e50. https://doi.org/10.1002/est2.50
 • Kampelis, N., Papayiannis, G.I., Kolokotsa, D., Galanis, G.N., Isidori, D., Cristalli, C., Yannacopoulos, A.N. An integrated energy simulation model for buildings (2020) Energies, 13 (5), art. no. 1170.
 • Tsekeri, E., Kolokotsa, D., Santamouris, M. On the association of ambient temperature and elderly mortality in a Mediterranean island – Crete (2020) Science of the Total Environment, 738, art. no. 139843.
 • Martinelli, A.; Kolokotsa, D.-D.; Fiorito, F. Urban Heat Island in Mediterranean Coastal Cities: The Case of Bari (Italy). Climate 2020, 8, 79.
 • Kolokotsa, D., Lilli, A.Α., Lilli, M.A., Nikolaidis, N.P. On the impact of nature-based solutions on citizens’ health and wellbeing (2020) Energy and Buildings, 229, art. no. 110527.
 • Fernandez, F.; Germinario, S.; Basile, R.; Montagno, R.; Kapetanaki, K.; Gobakis, K.; Kolokotsa, D.; Lagou, A.M.; Dania, P.; Enna, M.T.; Mangiapane, M.; Maravelaki, P.-N. Development of Eco-Friendly and Self-Cleaning Lime-Pozzolan Plasters for Bio-Construction and Cultural Heritage. Buildings 2020, 10, 172.
 • Wong Nyuk Hien, Tan Chun Liang, Kolokotsa D., and Hideki Takebayashi, Greenery as a strategy for mitigation and adaptation to urban heat, Accepted for publication at Nature Reviews Earth & Environment, Springer Nature.
 • A. Mavrigiannaki, G. Pignatta, M. Assimakopoulos, M. Isaac, R. Gupta, D. Kolokotsa, M. Laskari, M. Saliari, I.A. Meir, S. Isaac, Examining the benefits and barriers for the implementation of Net Zero Energy settlements, Energy and Buildings, 2020, 110564, ISSN 0378-7788, 
  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110564 

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Λιλλή Κατερίνα