Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΑB-302
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό Α /Επιλογής Β
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Βενιέρη

Βιβλιογραφία:

  • «Environmental Microbiology», Συγγραφείς: Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Academic Press, ISBN-13: 978-0-12-497570-5, ISBN-10: 0-12-497570-4
  • «Water Treatment and Pathogen Control», Page URL: http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=isbn1843390698, Συγγραφείς: MW LeChevallier, Kwok-Keung Au, ISBN: 9781843390695
  • «Μικροβιολογία του Υδάτινου Περιβάλλοντος» (1995), Συγγραφείς: Μ. Παπαπετροπούλου, Α. Μαυρίδου, Εκδόσεις: Τραυλός - Κωσταράκης, ISBN: 9607122321
  • «Μηχανική βιοδιεργασιών – Βασικές έννοιες» (2005), Συγγραφείς: Michael L. Shuler, Filkret Kargi, Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, ISBN: 960-254-653-0
  • «Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική» (2011), Συγγραφείς: Γεράσιμος Λυμπεράτος, Σταύρος Παύλου, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-290-9
  • «Μικροβιολογία & Μικροβιακή Τεχνολογία» (2007), Συγγραφέας: Γεώργιος Αγγελής, Εκδόσεις: ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ISBN: 978-960-351-717-7

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το αντικείμενο του μαθήματος άπτεται βασικών θεμάτων δημόσιας υγείας και της επίδρασης που ασκούν σε αυτήν οι περιβαλλοντικοί μικροοργανισμοί και οι δραστηριότητές τους. Βασικοί στόχοι είναι η εμβάθυνση και η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν στην παρουσία και δράση των μικροοργανισμών στο περιβάλλον, στην αδρανοποίησή τους καθώς και στη χρήση τους για εφαρμογές βιοαποκατάστασης περιβάλλοντος.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή στη μικροβιολογία του υδάτινου περιβάλλοντος. Κατηγορίες μικροοργανισμών. Συστηματική κατάταξη. Ιοί – Βακτήρια – Μύκητες – Ακτινομύκητες – Φύκη – Πρωτόζωα.
2η Εβδομάδα: Κυτταρική δομή – Χημική σύσταση βιολογικών συστημάτων. Μεταβολικά δίκτυα (κύρια μεταβολικά μονοπάτια).
3η Εβδομάδα: Κινητική ανάπτυξης μικροβίων & παραγωγής μεταβολικών προϊόντων.
4η Εβδομάδα: Μικροβιακή ανάπτυξη. Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη – Βιοφίλμ. Μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών.
5η Εβδομάδα: Περιβαλλοντικοί μικροοργανισμοί: συνθήκες ανάπτυξης στο περιβάλλον & μέθοδοι μελέτης/ανάλυσης/απομόνωσης.
6η Εβδομάδα: Βασικές έννοιες επιδημιολογίας: λοίμωξη, επιδημία, παθογόνοι μικροοργανισμοί επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Υδατογενείς λοιμώξεις: λοιμώξεις από την κατανάλωση πόσιμου νερού (βακτήρια: Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, E. coli, Campylobacter spp., Vibrio cholera)
7η Εβδομάδα: Βασικές έννοιες επιδημιολογίας: λοίμωξη, επιδημία, παθογόνοι μικροοργανισμοί επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Υδατογενείς λοιμώξεις: λοιμώξεις από την κατανάλωση πόσιμου νερού ιοί: εντεροϊοί, αδενοϊοί, Norwalk, Rota, παράσιτα: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica) & λοιμώξεις από την εισπνοή υδατοσταγονιδίων (Legionella pneumophila, Mycobacterium spp.).
8η Εβδομάδα: Εφαρμογές μικροοργανισμών για τον έλεγχο, προστασία & αποκατάσταση περιβάλλοντος.
9η Εβδομάδα: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων – Μέθοδοι απολύμανσης (νερού & αποβλήτων). Απόδοση μεθόδων απολύμανσης ως προς την επιβίωση παθογόνων και μη μικροοργανισμών. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων.
10η Εβδομάδα: Νερό & δημόσια υγεία. Διασπορά μικροβιακής αντοχής μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος. Επιδράσεις στο περιβάλλον. Κατάλοιπα: αντιβιοτικά, ορμόνες, συντηρητικά, προσθετικά, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα.

11η Εβδομάδα:

Το νερό στην τεχνολογία των τροφίμων. Επίδραση της ποιότητας του νερού στην αντίστοιχη ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων. Μελέτη των κρίσιμων σημείων παραγωγής και έλεγχος αυτών. Πρακτική εφαρμογή συστήματος HACCP στη βιομηχανία.
12η Εβδομάδα: Νέες κατευθύνσεις στη δημόσια υγεία. Διερεύνηση τρόπων εξυγίανσης περιπτώσεων κοπρανώδους μόλυνσης στο υδάτινο περιβάλλον. Bacterial Source Tracking Methodology (μέθοδοι που εφαρμόζονται, μικροοργανισμοί δείκτες που χρησιμοποιούνται).
13η Εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών

 

Εργασίες:

Ανατίθενται εργασίες ατομικές ή ομαδικές αναλόγως του αριθμού των φοιτητών. Τα θέματα των εργασιών δίνονται στην αρχή του εξαμήνου.

Αξιολόγηση:

  • Εργασία, 40% του βαθμού
  • Τελική γραπτή εξέταση, 60% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 05-10-2018