Δρ. Αφροδίτη Παπαδοπούλου 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Φαινόμενα Μεταφοράς

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.136
 • Τομέας: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών
 • Τηλέφωνο +30 28210 37783 FAX +30 28210 37858
 • Email:aphrodi.papadopoulou<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 10:00 - 12:00, Πέμπτη 12:00 - 14:00

Εκπαίδευση

 • 1993: Ph.D.: Department of Chemical Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • 1991: M.Sc.: Department of Chemical Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • 1988: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Διαχειρίστρια ιστότοπου Σχολής ΜΗΠΕΡ και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης