Νικόλαος Παρανυχιανάκης
Καθηγητής, Γεωργική Μηχανική 

Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.111
 • Τηλέφωνο +30 28210 37823 FAX +30 28210 37846
 • Email: niko.paranychianakis<στο>enveng.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη-Πέμπτη11:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 2001: Διδακτορικό, Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1994: Δίπλωμα, Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων.
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων.
 • Βιογεωχημικοί Κύκλοι Άνθρακα και Αζώτου

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • RESCHEDULE 07/2021-06/2024. Resilient to Climate Change Extremes Mediterranean Agricultural Systems: Leveraging the Power of Soil Health and Associated Microbiota. General Secretariat of Research and Technology, Greece. Total Budget 1,890,000 €. TUC Funding 250,000 € (Coordinator).
 • BIOME 07/2020-02/2023. Application of emerging biotechnological methods (microbiome engineering) in vegetable crops. General Secretariat of Research and Technology, Greece. Total Budget 450,000 €. TUC Funding 140,000 €.
 • Διερεύνηση της Παρουσίας και της Δραστηριότητας Βακτηρίων που Εμπλέκονται στην Αναερόβια Οξείδωση Αμμωνίας (Anammox) σε Χερσαία Οικοσυστήματα (2011-2012). ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης Προϋπολογισμός 6.000 €.
 • Τhe ΒΙΟΜΕ project: https://pmoschoulab.org/espa-project/

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Angelakis, A.N., Valipour, M., Ahmed, A.T., Tzanakakis, V., Paranychianakis, N.V., Krasilnikoff, J., Drusiani, R., Mays, L., Gohary, F.E., Koutsoyiannis, D., Khan, S., Del Giacco, L.G., 2021. Water conflicts: From Ancient to Modern Times and in the Future., Sustainability 13 (8), 4237.
 • Paranychianakis, N.V., Giannakis, G.V., Moraetis, D., Tzanakakis, V.A., Nikolaidis, N.P., 2021. Crop Litter Has a Strong Effect on Soil Organic Matter Sequestration in Semi-Arid Environments. Sustainability, 13(23), 13278.
 • Tzanakakis, V.A., Angelakis, A.N., Paranychianakis, N.V. Dialynas, Y.G., Tchobanoglous, G., 2020. Challenges and Opportunities for Sustainable Management of Water Resources in the Island of Crete, Greece. Water, 12, (6), 1538.
 • Tsiknia, M.; Fodelianakis, S.; Nikolaidis, N. P.; Paranychianakis, N. V., Neutral processes and high inter-annual turnover shape the assembly of soil bacterial communities in a Mediterranean watershed. bioRxiv 2019, 542076.
 • Tzanakakis V.E., Apostolakis, A., Nikolaidis, N.P., Paranychianakis, N.V., 2018. Ammonia oxidizing archaea do not respond to ammonium or urea supply in an alkaline soil. Applied Soil Ecology 132, 194-198.
 • Apostolakis, A., Panakoulia, S., Nikolaidis N.P., Paranychianakis, N.V., 2017. Shifts in soil structure and soil organic matter in a chronosequence of set-aside soils. Soil and Tillage Research 174, 113-119.
 • Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., 2017. Divergent response of ammonia oxidizers to various amino acids. Applied Soil Ecology 114, 45-51.