Νικόλαος Παρανυχιανάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωργική Μηχανική 

Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: Διδακτορικό, Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1994: Δίπλωμα, Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων.
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων.
 • Βιογεωχημικοί Κύκλοι Άνθρακα και Αζώτου

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Διερεύνηση της Παρουσίας και της Δραστηριότητας Βακτηρίων που Εμπλέκονται στην Αναερόβια Οξείδωση Αμμωνίας (Anammox) σε Χερσαία Οικοσυστήματα (2011-2012). ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης Προϋπολογισμός 6.000 €.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Paranychianakis, N.V., Nikolantonakis, M., Spanakis, Y., Angelakis, A.N., 2006. The effect of recycled water on the nutrient status of Soultanina grapevines grafted on different rootstocks. Agricultural Water Management 81(1-2), 185-198.
 • Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., Leverenz, H., Tchobanoglous, G., 2006. Treating wastewater through land treatments systems: A review of treatment mechanisms and plant functions. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 36, 187–259.
 • Skopelitis, D.S., Paranychianakis, N.V., Paschalidis, K.A., Pliakonis, E.D., Yakoumakis, D., Delis, I.D., Kouvarakis, A., Papadakis, A.K., Stephanou, E., and Roubelakis-Angelakis, K.A., 2006. Abiotic stress generated ROS signal expression of anionic glutamate dehydrogenases to form glutamate for proline synthesis. Plant Cell 18, 2767-2781.
 • Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N. 2007. Performance of slow rate systems for the treatment of domestic wastewater. Water Science Technology, 55(1-2):139-47.
 • Skopelitis, D.S., Paranychianakis, N.V., Spyros, A., Kouvarakis, A., Stephanou, E., Roubelakis-Angelakis, K.A. 2007. The isoenzyme seven of tobacco NAD(H)-dependent glutamate dehydrogenase exhibits high deaminating and low aminating activities in vivo. Plant Physiology 145, 1726-1734.
 • Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., 2008. Water stress and rootstock affected the development of leaf burns in grapevines irrigated with saline effluent. Agricultural Water Management 5, 375-382.
 • Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N. 2009. Nutrient removal and biomass production by different plant species irrigated with primary treated domestic effluent. Ecological Engineering 35, 1485-1492.
 • Moraetis, D., Stamati, F., Kotronakis, M., Fragia, T., Paranychnianakis, N., Nikolaidis, N.P., 2011. Identification of hydrologic and geochemical pathways using high frequency sampling, REE aqueous sampling and soil characterization at Koiliaris Critical Zone Observatory, Crete. Applied Geochemistry, 26, 101-104.
 • Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., 2011. Effluent application to the land: Changes in soil properties and treatment potential. Ecological Engineering 37, 1757-1764.