Διονυσία Κολοκοτσά
Καθηγήτρια, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 

Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: Ph.D.: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 1995: MSc: Architecture Environmental design and engineering, Bartlett School of Graduate Studies, University College London (UCL).
 • 1994: Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας – Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1991: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών , Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον:

 • Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος: Θερμική και οπτική άνεση. Ποιότητα αέρα. Ενεργειακή ζήτηση.
 • Δείκτες αξιολόγησης εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια. Πράσινα κτίρια. Κτίρια μηδενικών εκπομπών.
 • Αστικό περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας. Τεχνολογίες βελτίωσης ποιότητας.
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης. Μέτρηση και έλεγχος μικροκλιματικών συνθηκών δομημένου περιβάλλοντος.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε κτίρια και αστικό περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2020-2025: Varcities Visionary Nature Based Actions For Heath, Well Being & Resilience in Cities.Research and Innovation (Horizon 2020)
 • 2015-2019: Smart Grids Energy Management Staff MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie
 • 2022-2025:PROBONO:The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods, Innovation Action, Horizon 2020.
 • 2021-2025: JustNature: Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition. Innovation Action, Horizon 2020
 • 2018-2019: Sydney Third City: Climate change and energy demand in Sydney 2050, University of New South Wales.

Διακρίσεις

 • Βραβείο Αριστείας Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2021
 • Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των “World’s Top 2% Scientists” για το 2020 όπως ανακοινώθηκε από το Stanford University.
 • Αρχισυνάκτρια του Επιστημονικού Περιοδικού Solar Energy Advances, Elsevier
 • Editor in Chief: Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis.  
 • Member of Editorial Board of Energy and Buildings and Renewable Energy Journals, Elsevier.  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kampelis, N., Sifakis, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Kalaitzakis, K., Isidori, D., Cristalli, C. HVAC optimization genetic algorithm for industrial near-zero-energy building demand response (2019) Energies, 12 (11), art. no. 2177, .
 • Giamalaki, M., Kolokotsa, D. Understanding the thermal experience of elderly people in their residences: Study on thermal comfort and adaptive behaviors of senior citizens in Crete, Greece (2019) Energy and Buildings, 185, pp. 76-87.
 • Kolokotsa, D, Kampelis, N, Mavrigiannaki, A, et al. On the integration of the energy storage in smart grids: Technologies and applications. Energy Storage. 2019; 1:e50. https://doi.org/10.1002/est2.50
 • Kampelis, N., Papayiannis, G.I., Kolokotsa, D., Galanis, G.N., Isidori, D., Cristalli, C., Yannacopoulos, A.N. An integrated energy simulation model for buildings (2020) Energies, 13 (5), art. no. 1170.
 • Tsekeri, E., Kolokotsa, D., Santamouris, M. On the association of ambient temperature and elderly mortality in a Mediterranean island – Crete (2020) Science of the Total Environment, 738, art. no. 139843.
 • Martinelli, A.; Kolokotsa, D.-D.; Fiorito, F. Urban Heat Island in Mediterranean Coastal Cities: The Case of Bari (Italy). Climate 2020, 8, 79.
 • Kolokotsa, D., Lilli, A.Α., Lilli, M.A., Nikolaidis, N.P. On the impact of nature-based solutions on citizens’ health and wellbeing (2020) Energy and Buildings, 229, art. no. 110527.
 • Fernandez, F.; Germinario, S.; Basile, R.; Montagno, R.; Kapetanaki, K.; Gobakis, K.; Kolokotsa, D.; Lagou, A.M.; Dania, P.; Enna, M.T.; Mangiapane, M.; Maravelaki, P.-N. Development of Eco-Friendly and Self-Cleaning Lime-Pozzolan Plasters for Bio-Construction and Cultural Heritage. Buildings 2020, 10, 172.
 • Wong Nyuk Hien, Tan Chun Liang, Kolokotsa D., and Hideki Takebayashi, Greenery as a strategy for mitigation and adaptation to urban heat, Accepted for publication at Nature Reviews Earth & Environment, Springer Nature.
 • A. Mavrigiannaki, G. Pignatta, M. Assimakopoulos, M. Isaac, R. Gupta, D. Kolokotsa, M. Laskari, M. Saliari, I.A. Meir, S. Isaac, Examining the benefits and barriers for the implementation of Net Zero Energy settlements, Energy and Buildings, 2020, 110564, ISSN 0378-7788, 
  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110564 

 

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2021-22)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Λιλλή Κατερίνα