Για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού εν γένει, απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διοργανώνονται από το ΤΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών Μηχανικών και αυτά των Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους επιλέξτε παρακάτω.