Slide background

Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κωδικός μαθήματοςΜΠ 419Εξάμηνο Σπουδών7ο
Είδος μαθήματοςΕπιλογής
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες

Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης

3
Θ=2, Α=1, Ε=0
3
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΌχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/SCI145/

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν, έχοντας αποκτήσει γνώσεις από συναφή μαθήματα (ΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ), να μπορούν να εμβαθύνουν σε βασικά θέματα της Σεισμικής Μηχανικής, της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Αντισεισμικής Προστασίας των Κατασκευών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τις βασικές αρχές της Σεισμικής Μηχανικής και της Τεχνικής Σεισμολογίας.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών και αρχών αντισεισμικού σχεδιασμού.
 • Να μπορεί να αναλύει και να αντιμετωπίζει με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τα βασικά θέματα και προβλήματα της Δομοστατικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνοπτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Εισαγωγή στο πρόβλημα του Σεισμικού Κινδύνου.
 2. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας & Εδαφοδυναμικής, Σεισμοτεκτονική του ελληνικού χώρου.
 3. Εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής με έμφαση στης τοπικές εδαφικές συνθήκες.
 4. Ανάλυση προβλημάτων δομοστατικής σεισμικής μηχανικής.
 5. Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής σεισμικής μηχανικής.
 6. Βασικές αρχές δυναμικής ανάλυσης κατασκευών και εφαρμογές με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 7. Μονοβάθμια και πολυβάθμια δυναμικά συστήματα.
 8. Επιταχυνσιογραφήματα και φάσματα.
 9. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών.
 10. Σύγχρονες αρχές επιτελεστικότητας.
 11. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Αντισεισμικός Κώδικας.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 
 • Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Οι εργασίες εκπονούνται με χρήση λογισμικού: WORD, EXCEL, POWERPOINT, αλλά και εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης e-class.
 
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις θεωρίας26
- Διαλέξεις ασκήσεων στην εφαρμογή μεθοδολογιών13
- Ατομικές εργασίες εξάσκησης6
-Αυτοτελής Μελέτη30
Σύνολο Μαθήματος75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

ΙΙ. Ατομικές εργασίες (Projects) (30%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • H. Bachmann, Αντισεισμική προστασία κατασκευών, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 1998. (Κωδ Εύδοξος 12402)
 • M.N. FARDIS, E. CARVALHO, A. ELNASHAI, E. FACCIOLI, P. PINTO, A. PLUMIER, ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2011. (Κωδ Εύδοξος 12534933). 
 • T. PAULAY, M.J.N. PRIESTLEY, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1996. (Κωδ Εύδοξος 13601)
 • Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ , ΣΟΦΙΑ Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία, 2013. (Κωδ Εύδοξος 33154704)
 • D. J. Dowrick, Αντισεισμικός σχεδιασμός, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 1983. (Κωδ Εύδοξος 12403)
 • Ιγνατάκης Χ., Σέξτος, Α., Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, www.kallipos.gr, 2015.
 • Κίρτας  Ε.,  Παναγόπουλος Γ., Προσομοίωση Κατασκευών σε Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, www.kallipos.gr, 2014.
 • Μανώλης Γ.Δ.,  Κολιόπουλος Π.Κ., Παναγιωτόπουλος Χ.Γ., Δυναμική των Κατασκευών, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, www.kallipos.gr, 2015.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:Ε. Κουτσογιαννάκη (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις: