Slide background

Ανάλυση Κατασκευών και Οπλισμένο Σκυρόδεμα

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κωδικός μαθήματοςΜΠ 321Εξάμηνο Σπουδών5ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και ασκήσεις4
Θ=3, Α=1, Ε=0
5
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΌχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/SCI146/

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εμπλουτίσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις τους σχετικά με τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και την ΑΝΤΟΧΗ των ΥΛΙΚΩΝ Το μάθημα διακρίνεται σε δύο θεματικές ενότητες: α) στις βασικές αρχές μητρωϊκής ανάλυσης κατασκευών - εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, β) στη μελέτη φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • να εφαρμόσει τη μητρωϊκή ανάλυση κατασκευών τόσο σε αναλυτικό όσο και σε υπολογιστικό επίπεδο
 • να κατανοήσει τις βασικές έννοιες για τους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές του Ευρωκώδικα 2
 • να κατανοήσει τη διαδικασία σχεδιασμού τυπικών κτιριακών έργων και να δημιουργήσει τα βασικά σχέδια μιας στατικής μελέτης
 • να εφαρμόσει στην πράξη τη θεωρία: λεπτομέρειες κατασκευής, επίβλεψη στο εργοτάξιο, κ.λπ.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Βασικές αρχές στατικής ανάλυσης κατασκευών.
 2. Είδη φορέων (γραμμικοί, επιφανειακοί, χωρικοί).
 3. Μητρωϊκή μέθοδος δυσκαμψίας και εφαρμογή της στη ανάλυση επίπεδων και χωρικών ραβδωτών φορέων.
 4. Μόρφωση και επίλυση των εξισώσεων στατικής ισορροπίας.
 5. Εφαρμογή της μεθόδου δυσκαμψίας σε λογισμικό ραβδωτών φορέων.
 6. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων και εφαρμογή της στη στατική ανάλυση κατασκευών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 7. Αρχές σχεδιασμού φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς (ελληνικούς και ευρωκώδικες).
 8. Παραδοχές, αντοχές και μηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμών.
 9. Δράσεις, έλεγχοι ασφαλείας, οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας.
 10. Διαστασιολόγηση δομικών μελών φορέων ατό οπλισμένο σκυρόδεμα για καταπόνηση από μεγέθη ορθής έντασης (ροπή κάμψης, αξονική δύναμη) και διατμητικές δράσεις (τέμνουσα, στρέψη).
 11. Ειδικοί έλεγχοι και κατασκευαστικές λεπτομέρειες οπλισμών και κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων (πλάκες, πλακοδοκοί, δοκοί, υποστυλώματα, θεμελιώσεις) από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
 • Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Οι εργασίες εκπονούνται με χρήση λογισμικού: WORD, EXCEL, POWERPOINT, αλλά και εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης e-class.
 
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις39
- Διαλέξεις ασκήσεων στην εφαρμογή μεθοδολογιών13
- Ατομικές εργασίες εξάσκησης28
- Αυτοτελής Μελέτη45
Σύνολο Μαθήματος125
Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) : Επίλυση χαρακτηριστικών προβλημάτων.

ΙΙ. Ατομικές εργασίες (Projects) (30%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • ΤΣΩΝΟΣ Α.-Δ., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι - Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, "Σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία. (Κωδ Εύδοξος 50658448)
 • Ζαράρης Π., Μέθοδοι υπολογισμού σιδηροπαγούς σκυροδέματος, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., 2009. (Κωδ Εύδοξος 5317)
 • Χουλιάρας Ι., Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2002. (Κωδ Εύδοξος 9693)
 • Κωτσοβός Μ. Δ., Οπλισμένο σκυρόδεμα, ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, 2010. (Κωδ Εύδοξος 24828)
 • Παπαδρακάκης Μ., Σαπουντζάκης Ε.Ι. Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων με Μητρωικές Μεθόδους- Μέθοδος Αμεσης Στιβαρότητας, Εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2016 (Κωδ Εύδοξος 50658954).
 • Ιγνατάκης Χ., Σέξτος, Α., Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, www.kallipos.gr, 2015.
 • Κίρτας  Ε.,  Παναγόπουλος Γ., Προσομοίωση Κατασκευών σε Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, www.kallipos.gr, 2014.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:Ε. Κουτσογιαννάκη (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις: