Υπόγεια Ύδατα και Κλιματική Αλλαγή

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΑΒ-307
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Καρατζάς

Βιβλιογραφία:

 • Bouraoui, F., Vachaud, G., Li, L. Z. X., Le Treut, H. and Chen, T. (1999), Evaluation of the impact of climate changes on water storage and groundwater recharge at the watershed scale, Climate Dynamics, Vol. 15, pp. 153-161.
 • Brouyere, S., Carabin, G. and Dassargues, A. (2004), Climate change impacts on groundwater resources: modelled deficits in a chalky aquifer, Geer basin, Belgium, Hydrogeology Journal, Vol. 12, pp. 123-134.
 • Carneiro, Júlio F., Boughriba, M., Correia, A., Zarhloule, Y., Rimi, A. and EL Houadi, B. (2008), Climate Change Impact in a Shallow Coastal Mediterranean Aquifer, at Saïdia, Morocco, 20th Salt Water Intrusion Meeting, 23-27 June 2008, Naples, Florida, USA, pp. 30-33.
 • Dams, Jef, Salvadore, Elga and Batelaan, Okke (2010), Predicting Impact of Climate Change on Groundwater Dependent Ecosystems, 2nd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management: Changes and Hazards caused by Direct Human Interventions and Climate Change, 20-23 September 2010, Prague, Czech Republic.
 • Dragoni, W. and Sukhija, B. S. (2008), Climate change and groundwater: a short review, Geological Society, London, Special Publications 2008; v. 288; p. 1-12.
 • Eckhardt, K. and Ulbrich, U. (2003), Potential impacts of climate change on groundwater recharge and streamflow in a central European low mountain range, Journal of Hydrology, Vol. 284, pp. 244-252.
 • .Holman, I. P. (2006), Climate change impacts on groundwater recharge - uncertainty, shortcomings, and the way forward?, Hydrogeology Journal, Vol. 14, pp. 637–647.
 • Loaiciga, H. A. (2003), Climate change and ground water, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 93 (1), pp. 30–41.
 • Oude Essink, G. H. P., van Baaren, E. S. and de Louw, P. G. B. (2010), Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling study in the Netherlands, Water Resources Research, Vol. 46.
 • Scibek, J. and Allen, D. M. (2006), Modeled impacts of predicted climate change on recharge and groundwater levels, Water Resources Research, Vol. 42, W11405, 18p.

Eclass:

 • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αναφέρεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και επικεντρώνεται στα υπόγεια ύδατα. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα υπόγεια ύδατα και η χρήση εργαλείων για την πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων. Ως βασικό εργαλείο θα είναι τα μοντέλα προσομοίωσης υπογείων υδάτων όπου λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές προβλέψεις θα μπορούν οι φοιτητές να προσομοιώσουν ένα σύστημα υπογείων υδάτων και να εκτιμήσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή στις έννοιες της κλιματικής αλλαγής
2η Εβδομάδα: Κλιματική αλλαγή και Υδατικοί πόροι
3η Εβδομάδα: Υπόγεια ύδατα –Βασικές έννοιες
4η Εβδομάδα: Εξισώσεις που διέπουν την κίνηση των υπογείων υδάτων και την μεταφορά ρύπων
5η Εβδομάδα: Εισαγωγή στην μοντελοποίηση των υπογείων υδάτων
6η Εβδομάδα: Ανασκόπηση μοντέλων υπογείων υδάτων – έμφαση σε μοντέλα που χρησιμοποιούν Πεπερασμένα στοιχεία και Πεπερασμένες Διαφορές
7η Εβδομάδα: Παρουσίαση Πρώτης Εργασίας
8η Εβδομάδα: Το μοντέλο υπογείων υδάτων Princeton Transport Code (PTC)
9η Εβδομάδα: Εκμάθηση χρήσης και εισαγωγής δεδομένων του μοντέλου PTC σε συνδυασμό με τον pre and meta processor ARGUS-ONE
10η Εβδομάδα: Ανάθεση project – Περιοχή Μελέτης – Εισαγωγή δεδομένων πεδίου
11η Εβδομάδα: Βαθμονόμηση και προσομοίωση περιοχής μελέτης με χρήση του μοντέλου PTC
12η Εβδομάδα: Εναλλακτικά σενάρια κλιματικής αλλαγής – Μελέτη επιπτώσεων
13η Εβδομάδα: Παρουσιάσεις Projects

Εργασίες:

Μια εργασία και ένα project

Αξιολόγηση:

 1. Εργασία : 30%
 2. Project: 50%
 3. Final exam: 20%

Τελευταία Ενημέρωση: 02-10-2019