Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Αξιολόγηση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας/μεταφορών
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • CIVITAS Destinations: Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations, (H2020, Sep 2016- May 2021)
 • SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and Links to Urban Systems (H2020, Sep 2019- Feb 2022)
 • COMPOSE PLUS:  Rural COMmunities engaged with POSitive Energy (MED-INTERREG, Mar 2021- June 2022)
 • CROSS-COASTAL-NET: DEVELOPMENT OF INERREGIONAL NETWORK FOR THE PROMOTION OF SUSTAINABLE COASTAL TOURISM (INTERREG GREEECE-CYPRUS, Jul 2021-May 2023)
 • RE-EURECA-PRO: REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction (H2020, Sep 2021- Aug 2025).

Διακρίσεις

 • Μέλος του Συμβουλίου διοίκησης του Μεσογειακού Δικτύου σχολών Μηχανικών και Διοίκησης (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management, 2018-)
 • Μέλος της Επιστημονική ς Επιτροπής (Steering Committee) της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση./Ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RCH-Renewable Heating & Cooling) (2018-)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: Sustainable Cities and Society (Elsevier, 2019-); Energy Efficiency (SpringerNature, 2019-); Energies (mdpi, 2017-); Inventions (mdpi, 2017-); Current Sustainable/Renewable Energy Reports (Springer, 2013-); Int. J. of Sust Built Environment (Elsevier, 2015-); AIMS Energy (AIMS press, 2013-)
 • Συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Tουρισμού (UNWTO) για θέματα ξενοδοχείων μηδενικής ενέργειας (near Zero Energy Hotels)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Pandora Gkeka-Serpetsidaki, Theocharis Tsoutsos, “A methodological framework for optimal siting of Offshore Wind Farms A case study on the island of Crete”, Energy, Volume 239, Part D, 15 January 2022, 122296           https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122296
 • Emmanouil Vichos, Nikolaos Sifakis, Theocharis Tsoutsos, ”Challenges of integrating hydrogen energy storage systems into nearly zero-energy ports”, Energy, Volume 241, 15 February 2022, 122878, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122878
 • Nikolaos Savvakis, Theocharis Tsoutsos, “Theoretical design and experimental evaluation of a PV+PCM system in the Mediterranean climate”, Energy, vol.220, April 2021  doi.org/10.1016/j.energy.2020.119690
 • Dimitra Tarasi, Tryfon Daras, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos, “Transportation in the Mediterranean during the COVID-19 pandemic era”, Global Transitions, Vol 3, 55-71,2021 doi.org/10.1016/j.glt.2020.12.003
 • Nikolaos Sifakis, Stefanos Konidakis, Theocharis Tsoutsos,  “Hybrid renewable energy system optimum design and smart dispatch for nearly Zero Energy Ports”, Journal of Cleaner Production, Vol 310, August 2021, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127397
 • Nikolaos Sifakis, Maria Aryblia, Tryfon Daras, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos, “The impact of COVID-19 pandemic in Mediterranean urban air pollution and mobility”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, accepted to be published, February 2021 doi.org/10.1080/15567036.2021.1895373
 • Nikolaos Savvakis, Stavroula Tournaki, Dimitra Tarasi, Nikos Kallergis, Tryfon Daras, Theocharis Tsoutsos, "Environmental Effects from the use of traditional biomass for heating in rural areas: A case study of Anogeia, Crete"  Environment, Development, Sustainability, July 2021  https://doi.org/10.1007/s10668-021-01667-8
 • I. Argyriou, N. Sifakis, T. Tsoutsos, “Ranking measures to improve the sustainability of Mediterranean ports based on multicriteria decision analysis:
 • "Α case study of Souda port, Chania, Crete”,  Environment, Development, Sustainability, accepted to be published, July 2021 https://doi.org/10.1007/s10668-021-01711-7
 • Evangelia Dialyna, Theocharis Tsoutsos "Wave energy in the Mediterranean Sea: resource assessment, deployed WECs and prospects”, Energies, 14(16), 4764, July 2021 https://doi.org/10.3390/en14164764
 • Nikolaos Sifakis, Konstantinos Kalaitzakis, Theocharis Tsoutsos, “Integrating a novel smart control system for outdoor lighting infrastructures in ports”, Energy Conversion and Management, Volume 246, 15 October 2021, 114684  https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114684
 •  

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2022-23)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Αργυρίου
 • Μαρία Αρυμπλιά
 • Ευαγγελία Διαλυνά
 • Πανδώρα Γκέκα-Σερπετσιδάκη