Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.129
 • Τηλέφωνο +30 28210 37825 FAX +30 28210 37898
 • Email: ttsoutsos<στο>tuc.gr
 • Προσωπική Ιστοσελίδα: www.resel.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 13:00-15:00

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Αξιολόγηση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας/μεταφορών
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • BLUE PORTS: Blue careers in net zero energy ports (coordinator, European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), Nov 2023-Aug 2025)
 • HI-EURECA-PRO: REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction (coordinator, HORIZON EUROPE, Mar 2024- Feb 2028).
 • iCULTURE: A digital bio-platform and co-culture bioprocess to prospect and utilize macroalgae responsibly and sustainably (HORIZON EUROPE, Sep 2023- Aug 2027).
 • STEP AP: SusTainablE siting of offshore wind Parks. APplication in Crete (Green Fund, June 2023- May 2025).
 • CROSS-COASTAL-NET – DEVELOPMENT OF INERREGIONAL NETWORK FOR THE PROMOTION OF SUSTAINABLE COASTAL TOURISM (INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, July 2021- Oct 2023).

Διακρίσεις

 • Μέλος του Συμβουλίου διοίκησης του Μεσογειακού Δικτύου σχολών Μηχανικών και Διοίκησης (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management, 2018-)
 • Μέλος της Επιστημονική ς Επιτροπής (Steering Committee) της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση./Ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RCH-Renewable Heating & Cooling) (2018-)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: Sustainable Cities and Society (Elsevier, 2019-); Energy Efficiency (SpringerNature, 2019-); Energies (mdpi, 2017-); Inventions (mdpi, 2017-); Current Sustainable/Renewable Energy Reports (Springer, 2013-); Int. J. of Sust Built Environment (Elsevier, 2015-); AIMS Energy (AIMS press, 2013-)
 • Συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Tουρισμού (UNWTO) για θέματα ξενοδοχείων μηδενικής ενέργειας (near Zero Energy Hotels)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P.T. Gkeka-Serpetsidaki, S. Papadopoulos, T. Tsoutsos, “Assessment of the visual impact of Offshore Wind Farms”, Renewable Energy, Volume 190, May 2022, Pages 358-370 https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.091
 • Nikolaos Sifakis, Emmanouil Vichos, Angelos Smaragdakis, Emmanouil Zoulias, Theocharis Tsoutsos, “Introducing the cold-ironing technique and a hydrogen-based hybrid renewable energy system into ports”, International Journal of Energy Research, accepted to be published, May 2022.       https://doi.org/10.1002/er.8059
 • Nikolaos Tsarknias, Pandora Gkeka-Serpetsidaki, Theocharis Tsoutsos, “Exploring the sustainable siting of floating wind farms in the Cretan coastline”, Sustainable Energy Technologies and Assessments Journal, 54, Dec 2022, 10241.          https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102841
 • Georgia Skiniti, Tryfon Daras, Theocharis Tsoutsos, “Analysis of the Community Acceptance Factors for Potential Wind Energy Projects in Greece”,Sustainability, Nov 2022.                 https://doi.org/10.3390/su142316009
 • Spyros Foteinis, Nikolaos Savvakis, Theocharis Tsoutsos, “Energy and environmental performance of photovoltaic cooling using  phase change materials: A case study in the Mediterranean”, Energy, Volume 265, 15 February 2023, 126355   https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126355
 • Cipolletta M., Dialyna E., Bozzoli L., Casson Moreno V., Tsoutsos T., Cozzani V., “Optimized Renewable Energy Mixes: Facing Energy Scarcity in Remote Islands”,Chemical Engineering Transactions, Mar 2023.          https://doi.org/10.3303/CET2399040
 • P.T. Gkeka-Serpetsidaki,  T. Tsoutsos, “Integration criteria of offshore wind farms in the landscape: Viewpoints of local inhabitants”, Journal of Cleaner Production, 417, 10 September 2023, 137899.       https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137899
 • Nikolaos Skarakis, Georgia Skiniti, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos “Necessity to Assess the Sustainability of Sensitive Ecosystems: A comprehensive review of tourism pressures and the Travel Cost Method”,Sustainablity, 2023, 15, 12064.  https://doi.org/10.3390/su151512064
 • Nikolaos Chalkadakis, Emmanuel Stamatakis, Athanasios Stubos, Melina Varvayanni, George Tzamalis, Theocharis Tsoutsos, “A new path towards Sustainable Energy Transition Techno-economic feasibility for a complete hybrid Small Modular Reactor  Hydrogen (SMRH2) energy system”, Energies, 2023, 16(17), 6257  https://doi.org/10.3390/en16176257
 • Ioannis Argyriou, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable solutions for small/medium ports. A guide to efficient and effective planning”,Journal of Marine Science and Engineering, 2023, Mar. Sci. Eng. 2023, 11, 1763.        https://doi.org/10.3390/jmse11091763

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2022-23)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Αργυρίου
 • Πανδώρα Γκέκα-Σερπετσιδάκη
 • Σοφία Σερπετσιδάκη
 • Γεωργία Σκινίτη
 • Νικόλαος Χαλκιαδάκης