Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Αξιολόγηση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας/μεταφορών
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • CIVITAS Destinations: Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations, (H2020, Sep 2016- Nov. 2020)
 • CIVITAS SUMP-UP : Sustainable Urban  Mobility Planning Pathways and Links to Urban Systems (H2020, Sep 2019-Aug. 2022)
 • ECENEF: Economic aspects of the energy efficiency of EU countries (ERASMUS+/JEAN MONNET, Oct. 2018 - Sep. 2020)
 •  Έρευνα Αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για τα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ της Κρήτης – φάση Α και Β (προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης, Δεκ 2018-Νοε 2020)
 • COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy (Nov. 2016 – Jan. 2020)

Διακρίσεις

 • Μέλος του Συμβουλίου διοίκησης του Μεσογειακού Δικτύου σχολών Μηχανικών και Διοίκησης (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management, 2018-)
 • Μέλος της Επιστημονική ς Επιτροπής (Steering Committee) της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση./Ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RCH-Renewable Heating & Cooling) (2018-)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: Sustainable Cities and Society (Elsevier, 2019-); Energy Efficiency (SpringerNature, 2019-); Energies (mdpi, 2017-); Inventions (mdpi, 2017-); Current Sustainable/Renewable Energy Reports (Springer, 2013-); Int. J. of Sust Built Environment (Elsevier, 2015-); AIMS Energy (AIMS press, 2013-)
 • Συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Tουρισμού (UNWTO) για θέματα ξενοδοχείων μηδενικής ενέργειας (near Zero Energy Hotels)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Spyros Foteinis, Efthalia Chatzisymeon, Alexandros Litinas, Theocharis Tsoutsos, “Used-cooking-oil biodiesel: Life cycle assessment and comparison with first- and third- generation biofuel”, Renewable Energy, Vol. 153, Pp 588-600, June 2020 doi.org/10.1016/j.renene.2020.02.022
 • A. Smaragdakis, S. Kamenopoulos, T. Tsoutsos, "How risky is the Introduction of Fuel Cell Electric Vehicles in a Mediterranean town?",  International Journal of Hydrogen Energy, accepted to be published, 2020.
 • Nikolaos Sifakis, Tryfon Daras and Theocharis Tsoutsos, “,How much energy efficient are Renewable Energy Sources cooperatives’ initiatives?”, Energies, 2020, 13, 1136 doi:10.3390/en13051136
 • Marina Giamalaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of solar power installations in Mediterranean using a GIS/AHP approach”, Renewable Energy, Vol. 141, pp 64-75, October 2019. doi.org/10.1016/j.renene.2019.03.100
 • Maria Hatzisymeon, Sotiris Kamenopoulos, Theocharis Tsoutsos, “Risk Assessment of the life-cycle of the Used Cooking Oil-to-biodiesel supply chain", Journal of Cleaner Production,Vol. 217, pp 836-843, April 2019. doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.088
 • Nikolaos Sifakis, Nikolaos Savvakis, Tryfon Daras and Theocharis Tsoutsos, “Analysis of the energy consumption behavior of European RES cooperatives members”, Energies 2019 12, 970. doi.org/10.3390/en12060970
 • Maria Frangou, Maria Aryblia, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos, Renewable energy Performance Contracting in the tertiary sector. Standardization to overcome barriers in Greece, Renewable Energy, 125:829-839, September 2018. doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.001
 • Ioannis Petidis, Maria Aryblia, Tryfon Daras, Theocharis Tsoutsos, Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs. A students’ residence building case, Energy and Buildings, Volume 174, 1 September 2018, Pages 347-364. doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.05.057
 • S. Foteinis, A.G. Antoniadis, T. Tsoutsos, Life cycle assessment of algae-to-biodiesel shallow pond production systems in the Mediterranean: influence of species, pond type, by-product valorisation and electricity mix, Biofuels, Bioproducts & Biorefining, 12(4), July/August 2018, pp 542-558. doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.11.002
 • Mary Christoforaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of an offshore wind park. A case in Chania, Crete”, Renewable Energy, Volume 109, August 2017, Pages 624–633 doi: 10.1016/j.renene.2017.03.063
 • Papadaki D., Foteinis S., Mhlongo G. H., Tsoutsos T., Kiriakidis G., “Life Cycle Assessment of facile microwave-assisted Zinc oxide (ZnO) nanostructures”, Science of the Total environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 566-575, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.019
 • Marianna Tsitoura, Marina Michailidou, Theocharis Tsoutsos, “A bioclimatic outdoor design tool in urban open space design”, Energy and Buildings, Energy & Buildings, 153C (2017) pp. 368-381 doi: 10.1016/j.enbuild.2017.07.079

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2021-22)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Αργυρίου
 • Πανδώρα Γκέκα-Σερπετσιδάκη