Στέλιος Ροζάκης
Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και την Ενέργεια 
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2000: Ph.D.: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1991: M.P.A.: School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA
 • 1989: D.E.A. Κοινωνιολογίας της Τεχνολογίας: Πανεπιστήμιο Παρισίων - Σορβόννης
 • 1988: D.Ε.S.S. Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Παρισίων 1
 • 1986: Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική  δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Οικονομική Ανάλυση βιοσυστημάτων στη γεωργία, την ενέργεια και το περιβάλλον.
 • Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία και μετάβαση στη βιο-οικονομία
 • Διοίκηση καινοτομίας και μεταφορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας
 • Θεωρία αποφάσεων και Πολυκριτηριακή ανάλυση.
 • Μαθηματικά υποδείγματα για επιχειρηματικές αποφάσεις και ανάλυση πολιτικής. 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για Διαχείριση Αυξανόμενων Αναγκών και Μείωση Κόστους (Τεχνικοοικονομική μελέτη) Interreg-V-Α 2021-2023
 • RESCHDULE: Resilient to Climate Change Extremes Mediterranean Agricultural Systems (WP Kοινωνικο-οικονομική Ανάλυση) PRIMA 2021-2024
 • Επιστ. Υπεύθυνος, Ανάλυση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής της Κατανεμημένης Παραγωγής, Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), 2019 – 2022
 • Advisory board of BioEcon H2020-WIDESPREAD-2014-2 project (2015-2019)
 • Επιστ. Υπεύθυνος, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2011-2015)

Διακρίσεις

 • Guest editor (with L. Juvancic), 2021. Bioeconomy for Resilient Post-Covid Economies, Energies
 • Best Senior Paper Award, 2020. Conference on Environmental and Climate Technologies, CONECT, Riga Technical University
 • Guest editor (with D. Viaggi and W. Oleszek), 2018. European agriculture and the transition to bioeconomy, AgBioForum
 • Guest editor (with E.Carayannis and E.Grigoroudis), 2018. From Agri-science to Agri-business, J of Technology Transfer
 • Best Paper Award in Decision Theory and Applications: Balkan Assoc Oper Research (BALCOR) 2011

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kampas A., K. Czech, S. Rozakis. Revisiting the Casual Links between Environmental Terms of Pollution, Globalization and Policy Stringency: the case of V4 countries (forthcoming) International Journal of Green Economics 
 • Petsakos A., Rozakis S. Models and muddles: comment on ‘Calibration of agricultural risk programming models using positive mathematical programming' (forthcoming) Australian Journal of Agricultural and Resource Economics  
 • Vecina, A., A. Kalnbalkite, L.Zihare, S. Rozakis, D. Blumberga. Biodiplomacy Attractiveness in Bioeconomy Education: Case study (2021) Environmental and Climate Technologies 25(1): 1205-1214
 • Rozakis, S., A. Bartoli, J. Dach, A. Jędrejek, A. Kowalczyk-Juśko, Ł. Mamica , P. Pochwatka, R. Pudelko, K. Shu. Policy impact on regional biogas using a modular modeling tool (2021) Energies 14, 3738
 • Kleftodimos G., Gallai, N., Rozakis, S., Képhaliacos, C. A farm-level ecological-economic approach of the inclusion of pollination services in arable crop farms (2021) Land Use Policy  107, 105462
 • Troullaki, K., Rozakis, S., Kostakis, V. Bridging barriers in sustainability research: Α review from sustainability science to life cycle sustainability assessment (2021) Ecological Economics, 184, art. no. 107007. 
 • Jurga P., Loizou E., Rozakis S. Comparing Bioeconomy Potential at National vs. Regional Level Employing Input-Output Modeling (2021) Energies 14(6), art no. 1714
 • Król-Badziak, A., Pishgar-Komleh, S.H., Rozakis, S., Księżak, J. Environmental and socio-economic performance of different tillage systems in maize grain production: Application of Life Cycle Assessment and Multi-Criteria Decision Making (2021) Journal of Cleaner Production, 278, art. no. 123792.
 • Kampas A., Rozakis S., Faber A.,  Mamica L. Assessing the Green Growth Trajectory through Resource and Impact Decoupling Indices: The Case of Poland (2021) Polish Journal of Environmental Studies 30(3):2573–2587
 • Kremmydas, D., Konstantinis, A., Rozakis, S. 2021. The evolution of Decision Support Systems for agriculture: A bibliometric network approach, Euro Working Group on DSS: A tour of the DSS development over the last 30 years, (eds. Papathanasiou J., Zaraté P., J. Freire de Sousa), Springer-Nature, 97-113.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αικατερίνη Τρουλλάκη
 • Ιωάννης Κανάκης