Στέλιος Ροζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και την Ενέργεια 
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.Α6
 • Τηλέφωνο +30 28210 06160 FAX +30 28210 37846
 • Email:srozakis<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2000: Ph.D.: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1991: M.P.A.: School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA
 • 1989: D.E.A. Κοινωνιολογίας της Τεχνολογίας: Πανεπιστήμιο Παρισίων - Σορβόννης
 • 1988: D.Ε.S.S. Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Παρισίων 1
 • 1986: Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική  δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Οικονομική Ανάλυση βιοσυστημάτων στη γεωργία, την ενέργεια και το περιβάλλον.
 • Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία και μετάβαση στη βιο-οικονομία
 • Διοίκηση καινοτομίας και μεταφορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας
 • Θεωρία αποφάσεων και Πολυκριτηριακή ανάλυση.
 • Μαθηματικά υποδείγματα για επιχειρηματικές αποφάσεις και ανάλυση πολιτικής. 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Ανάλυση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής της Κατανεμημένης Παραγωγής, Επιστ. Υπεύθυνος, Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), 2019 – 2022
 • Advisory board of BioEcon H2020-WIDESPREAD-2014-2 project (2015-2019)
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Ερευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2014-2015)
 • Aνάπτυξη λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων “ Decision making support  in bioelectricity assisted by GIS”, IUNG-PIB, Πολωνία, (2010-2012)
 • Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων σε συνθήκες έλλειψης νερού, LIFE08 ENV/GR/000570/2011

Διακρίσεις

 • Best Senior Paper Award, 2020. Conference on Environmental and Climate Technologies, CONECT, Riga Technical University
 • Guest editor (with D. Viaggi and W. Oleszek), 2018. European agriculture and the transition to bioeconomy, AgBioForum
 • Guest editor (with E.Carayannis and E.Grigoroudis), 2018. From Agri-science to Agri-business, J of Technology Transfer
 • Best Paper Award in Decision Theory and Applications: Balkan Assoc Oper Research (BALCOR) 2011
 • Marie Skłodowska-Curie Fellowship 1997-2000, Institute National de Recherche Agronomique, Economie et Sociologie Rurale, Paris-Grignon

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Ben Fradj, N., Jayet P-A., Rozakis, S. Georganta E., Jędrejek A. 2020. Contribution of agricultural systems to the bioeconomy: integration of willow in the context of a stylised CAP diversification, Land Use Policy (in press)
 • Ben Fradj, N., Rozakis, S., Borzęcka, M., Matyka, M. 2020. Miscanthus in the European bio-economy: A network analysis, Industrial Crops and Products, 148, art. no. 112281. 
 • Pishgar-Komleh, S.H., Zylowski, T., Rozakis, S., Kozyra, J. 2020. Efficiency under different methods for incorporating undesirable outputs in an LCA+DEA framework: A case study of winter wheat production in Poland, Journal of Environmental Management, 260, art. no. 110138. 
 • Panagopoulos, A., Rozakis, S., Sideri, K., Anagnosti, A. 2019. University Technology Transfer and Agricultural Science Entrepreneurial Education: a View from Inside, Journal of the Knowledge Economy, 10 (4):1466-1481. 
 • Drivas, K., Rozakis, S., Xesfingi, S. 2019. The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior, Energy Policy, 128: 607-615. 
 • Bartoli, A., Hamelin, L., Rozakis, S., Borzęcka, M., Brandão, M. 2019. Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 106:133-148. 
 • Król, A., Ksiȩzak, J., Kubińska, E., Rozakis, S., 2018. Evaluation of sustainability of maize cultivation in Poland. A prospect theory-PROMETHEE approach, Sustainability (Switzerland)10 (11), art. no. 4263, . 
 • Kremmydas, D., Athanasiadis, I.N., Rozakis, S., 2018. A review of Agent Based Modeling for agricultural policy evaluation, Agricultural Systems, 164: 95-106.
 • Petsakos, A., S. Rozakis, 2015. Calibration of agricultural risk programming models, European Journal of Operational Research 242: 536-545
 • Georgiou, D., Mohammed, E.S., Rozakis, S., 2015. Multi-criteria decision making on the energy supply configuration of autonomous desalination units, Renewable Energy 75: 459-467

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αικατερίνη Τρουλλάκη
 • Ιωάννης Κανάκης