Πέτρος Γκίκας
Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική 

Eργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3. A14
 • Τηλέφωνο +30 28210 37836 FAX +30 28210 37851
 • Email:petros.gikas<στο>enveng.tuc.grpetrosgikas<στο>gmail.com
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 15:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 1996:  Ph.D.:  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία
 • 1990:  Πτυχίο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πρωταρχικός ερευνητικός στόχος: Σχεδιασμός ενεργειακά θετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 • Ερευνητικοί στόχοι: Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και διαχείριση υδατικών πόρων:
  • Διαχείριση στερών αστικών αποβλήτων και βιοστερών, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού
  • Απομάκρυνση/αξιοποίηση αζώτου από υγρά απόβλητα με χρήση ενθυλακωμένων μικροοργανισμών
  • Επίδραση βαρέων μετάλλων στην συμπεριφορά των μικροοργανισμών
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Πιλοτική έρευνα για την μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων με τη μέθοδο της αεριοποίησης», Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) (σε εξέλιξη).
 • «New concept for energy self-sustainable wastewater treatment process and biosolids management», LIFE B2E4SustWWTP (LIFE16 ENV/GR/000298), Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε εξέλιξη).
 • «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», CO2-BioProducts, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων) (σε εξέλιξη).
 • «Ερευνητικό έργο για την αξιοποίηση του βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (Ηράκλειο Κρήτης», Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) (2015-2017).
 • «Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) με έμφαση στις σημειακές πηγές ρύπανσης», Χρηματοδότηση: Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2013-2015).

Διακρίσεις

 • Ειδικός σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά 2000/60EC (WFD), και εκπρόσωπός της Ελλάδας στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Chemicals”, για τον καθορισμό των Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας (EQS)
 • Σύμβουλος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV), σε θέματα διαχείρισης/επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
 • Συντάκτης (Associate Editor) του περιοδικού Journal of Environmental Management (Elsevier), μέλος των Συντακτικών Επιτροπών (Editorial Boards) των περιοδικών: Heliyon (Elsevier), BioMed Research International (Hindawi) και British Journal of Environment and Climate Change (Science Domain International)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • A. Siatou, A. Manali and P. Gikas, 2020, "Energy Consumption and Internal Distribution in Activated Sludge Wastewater Treatment Plants of Greece", Water, Vol.: 12, 1204, Pp. 1-16, doi:10.3390/w12041204.
 • E. Vaiopoulou and P. Gikas, 2020, "Regulations for Chromium Emissions to the Aquatic Environment in Europe and Elsewhere", Chemosphere, 254, 126876. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126876.
 • M. Farazaki and P. Gikas, 2019, “Nitrification-Denitrification of Municipal Wastewater without Recirculation, Using Encapsulated Microorganisms”, Journal of Environmental Management, Vol.:242, Pp.: 258-265. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.04.054.
 • P. Gikas, E. Ranieri, D. Sougioultzis, M. Farazaki and G. Tchobanoglous, 2017, “Alternative collection systems for decentralized wastewater management: An overview and case study of the vacuum collection system in Eretria town, Greece”, Water Practice and Technology, Vol.:12, Iss.: 3, Pp.: 604-618, doi.org/10.2166/wpt.2017.050.
 • P. Gikas, 2016, “Towards Energy Positive Wastewater Treatment Plants”, Journal of Environmental Management, doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.061.
 • P. Gikas, 2016, “Ultra High Temperature Gasification of Municipal Wastewater Primary Biosolids in a Rotary Kiln Reactor for the Production of Synthesis Gas”, Journal of Environmental Management, doi:10.1016/j.jenvman.2016.02.043.
 • A. Emdadi, P. Gikas, M. Farazaki and Y. Emami, 2016, “Salinity Gradient Energy Potential at the Hyper Saline Urmia Lake - Zarrinehrud River System in Iran”, Renewable Energy, Vol.: 86, Pp.: 154-162, doi.org/10.1016/j.renene.2015.08.015.
 • P. Gikas and T. Tsoutsos, 2015, “Near Zero Energy Wastewater Treatment Plants for the Greek Islands”, Desalination and Water Treatment, Vol.: 53, Iss.: 12, Pp.: 3328-3324, doi.org/10.1080/19443994.2014.934109.
 • A.N. Angelakis and P. Gikas, 2014, “Water Reuse: Overview of current practices and trends in the World with emphasis in EU states”, Water Utility Journal, Vol.: 6, Pp.: 67-78.
 • P. Gikas and G. Tchobanoglous, 2009, “Sustainable Use of Water in the Aegean Islands”, Journal of Environmental Management, Vol.: 90, Pp.: 2601-2611, doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.020.

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2021-22)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ανθούλα Μάναλη
 • Γεώργιος Μακάρογλου
 • Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου