Πέτρος Γκίκας
Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική 

Eργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3. A14
 • Τηλέφωνο +30 28210 37836 FAX +30 28210 37851
 • Email: petros.gikas<στο>chenveng.tuc.grpetrosgikas<στο>gmail.com
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 15:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 1996:  Ph.D.:  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία
 • 1990:  Πτυχίο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πρωταρχικός ερευνητικός στόχος: Σχεδιασμός ενεργειακά θετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 • Ερευνητικοί στόχοι: Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και διαχείριση υδατικών πόρων:
  • Διαχείριση στερών αστικών αποβλήτων και βιοστερών, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού
  • Απομάκρυνση/αξιοποίηση αζώτου από υγρά απόβλητα με χρήση ενθυλακωμένων μικροοργανισμών
  • Επίδραση βαρέων μετάλλων στην συμπεριφορά των μικροοργανισμών
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους», ΑΝΕΛΙΞΗ, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2021-Σήμερα) www.anelixi.tuc.gr
 • «Παροχή Υπηρεσιών για τη διερεύνηση και δημιουργία κανονιστικού πλαισίου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.», Χρηματοδότηση: ΕΥΔΑΠ ΑΕ (2021-Σήμερα)
 • «Παροχή επιστημονικής υποστήριξης για τον ορθό σχεδιασμό πιλοτικής μονάδας αεριοποίησης υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων». Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) (2020-Σήμερα)
 • «New concept for energy self-sustainable wastewater treatment process and biosolids management», LIFE B2E4SustWWTP (LIFE16 ENV/GR/000298), Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017-Σήμερα) www.biosolids2energy.eu
 • «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», CO2-BioProducts, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων) (2018-Σήμερα) www.co2-bioproducts.gr

Διακρίσεις

 • Ειδικός σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά 2000/60EC (WFD), και εκπρόσωπός της Ελλάδας στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Chemicals”, για τον καθορισμό των Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας (EQS)
 • Σύμβουλος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV), σε θέματα διαχείρισης/επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
 • Συντάκτης (Associate Editor) του περιοδικού “Journal of Environmental Management” (Elsevier), μέλος των Συντακτικών Επιτροπών (Editorial Boards) των περιοδικών: “Heliyon” (Elsevier), “BioMed Research International” (Hindawi), “Water” (MDPI) και British Journal of Environment and Climate Change (Science Domain International)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P.T. Odirile, P.M. Marumoloa, A. Manali and P. Gikas, 2021, "Anaerobic Digestion for Biogas Production from Municipal Sewage Sludge: A Comparative Study between Fine Mesh Sieved Primary Sludge and Sedimented Primary Sludge", Water, 2021, 13, 3532, https://doi.org/10.3390/w13243532
 • V. Manasaki, I. Palogos, I. Chourdakis, K. Tsafantakis and P. Gikas, 2021. "Techno-economic assessment of LFG to electric energy technologies at a municipal landfill: Model simulation and field measurements", Chemosphere, Vol.: 269, 128688, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128688
 • G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis and P. Gikas, 2021, "Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment", Biochemical Engineering Journal, Vol.: 169, 107964, https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.107964
 • E. Vaiopoulou and P. Gikas, 2020, "Regulations for Chromium Emissions to the Aquatic Environment in Europe and Elsewhere", Chemosphere, 254, 126876, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126876
 • A. Siatou, A. Manali and P. Gikas, 2020, "Energy Consumption and Internal Distribution in Activated Sludge Wastewater Treatment Plants of Greece", Water, Vol.: 12, 1204, Pp. 1-16, https://doi.org/10.3390/w12041204
 • M. Farazaki and P. Gikas, 2019, “Nitrification-Denitrification of Municipal Wastewater without Recirculation, Using Encapsulated Microorganisms”, Journal of Environmental Management, Vol.:242, Pp.: 258-265, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.054
 • P. Gikas, B. Zhu, N. -I. Batistatos and R. Zhang, 2018 “Evaluation of the Rotary Drum Reactor Process as Pretreatment Technology of Municipal Solid Waste for Thermophilic Anaerobic Digestion and Biogas Production”, Journal of Environmental Management, Vol.:216, Pp.: 96-104, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.07.050
 • P. Gikas, E. Ranieri, D. Sougioultzis, M. Farazaki and G. Tchobanoglous, 2017, “Alternative collection systems for decentralized wastewater management: An overview and case study of the vacuum collection system in Eretria town, Greece”, Water Practice and Technology, Vol.:12, Iss.: 3, Pp.: 604-618, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112128
 • P. Gikas, 2016, “Towards Energy Positive Wastewater Treatment Plants”, Journal of Environmental Management, Vol.: 203, Iss.: 2, Pp.: 621-629, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.061
 • P. Gikas, 2016, “Ultra High Temperature Gasification of Municipal Wastewater Primary Biosolids in a Rotary Kiln Reactor for the Production of Synthesis Gas”, Journal of Environmental Management, Vol.: 203, Iss.: 2, Pp.: 688-694, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.02.043

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2023-24)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ανθούλα Μάναλη
 • Γεώργιος Μακάρογλου
 • Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου