Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία - Μικρορύπανση 
Eργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: PhD στη Χημεία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1995: Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση (νερό και υγρά απόβλητα) με τη χρήση οξειδωτικών χημικών μεθόδων διάσπασης, όπως:
  • υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 (UV/Η2Ο2)
  • όζοντος (Ο3)
  • ομογενούς και ετερογενούς φωτοκατάλυσης
  • ηλεκτροχημικής οξείδωσης.
 • Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

 • Photocatalytic and membrane technology process for olive oil mill waste water treatment (PhotoMem), European Union, 7th Framework Programme, Research for SMEs.

Παλιότερα ερευνητικά προγράμματα

 • Innovative Solutions for Extracting High Value Natural Compounds, European Union, 6th Framework Programme, Marie Curie Research Training Networks, InSolEx Project.
 • Διάσπαση οιστρογόνων στο νερό και στα επεξεργασμένα υγρά αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα με ετερογενή φωτοκαταλυτική οξείδωση, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.
 • Αντιμετώπιση οργανικών μικρο-ρυπαντών σε δευτεροβάθμια βιολογικά επεξεργασμένα απόβλητα με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών οξείδωσης,
 • ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • Επεξεργασία χρωστικών ουσιών σε βιομηχανικά απόβλητα με συνδυασμό χημικών (φωτοκατάλυση, σονόλυση και σονο-φωτοκατάλυση) και βιολογικών διεργασιών, ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πυθαγόρας-Περιβάλλον-Μέτρο 2.6.

Διακρίσεις

 • 2007: Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Ausstausch Dienst, DAAD).
 • 1996 - 2000: Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Z. Frontistis, N.P. .P. Xekoukoulotakis, E. Hapeshi, D. Venieri, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, Fast degradation of estrogen hormones in environmental matrices by photo-Fenton oxidation under simulated solar radiation, Chemical Engineering Journal 178 (2011) 175-182.
 • N.P. Xekoukoulotakis, C. Drosou, C. Brebou, E. Chatzisymeon, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, Kinetics of UV-A/TiO2 photocatalytic degradation and mineralization of the antibiotic sulfamethoxazole in aqueous matrices, Catalysis Today 161 (2011) 163-168.
 • C. Drosou, A. Coz, N.P. Xekoukoulotakis, A. Moya, Y. Vergara, D. Mantzavinos, Peracetic acid-enhanced photocatalytic and sonophotocatalytic inactivation of E. coli in aqueous suspensions, Journal of Chemical Technolology and Biotechnology 85 (2010) 1049-1053.
 • N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, R. Dillert, D. Bahnemann, Synthesis and photocatalytic activity of boron-doped TiO2 in aqueous suspensions under UV-A irradiation, Water Science and Technology 61 (2010) 2501-2506.
 • P. Grafias, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, E. Diamadopoulos, Pilot treatment of olive pomace leachate by vertical-flow constructed wetland and electrochemical oxidation: An efficient hybrid process, Water Research 44 (2010) 2773-2780.
 • N.P. Xekoukoulotakis, N. Xinidis, M. Chroni, D. Mantzavinos, D. Venieri, E. Hapeshi, D. Kassinos, UV-A/TiO2 photocatalytic decomposition of erythromycin in water: Factors affecting mineralization and antibiotic activity, Catalysis Today 151 (2010) 29-33.
 • N. Lydakis-Simantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos, N.P. Xekoukoulotakis, Disinfection of spring water and secondary treated municipal wastewater by TiO2 photocatalysis, Desalination 250 (2010) 351-355.
 • E. Tsimas, K. Tyrovola, N.P. Xekoukoulotakis, N. P. Nikolaidis, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, Simultaneous photocatalytic oxidation of As(III) and humic acid in aqueous TiO2 suspensions. Journal of Hazardous Materials 169 (2009) 376–385.
 • D.E. Kritikos, N.P. Xekoukoulotakis, E. Psillakis, D. Mantzavinos, Photocatalytic degradation of reactive black 5 in aqueous solutions: Effect of operating conditions and coupling with ultrasound irradiation, Water Research, 41 (2007) 2236-2246.
 • P.A. Pekakis, N.P. Xekoukoulotakis and D. Mantzavinos, Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis, Water Research, 40 (2006) 1276-1286.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Κατερίνα Δρόσου