Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία - Μικρορύπανση 

Eργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης
Τομέας Επιστήμης Υλικών, Νανοτεχνολογίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: PhD στη Χημεία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1995: Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση (νερό και υγρά απόβλητα) με τη χρήση οξειδωτικών χημικών μεθόδων διάσπασης, όπως:
  • υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 (UV/Η2Ο2)
  • όζοντος (Ο3)
  • ομογενούς και ετερογενούς φωτοκατάλυσης
  • ηλεκτροχημικής οξείδωσης.
 • Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • "Photocatalytic removal of organic micro-pollutants from the aqueous phase using TiO2 coupled with graphene as a photocatalyst  (PhotoGraph)"; Joint project in collaboration with the University of Cyprus (UCY),  Department of Civil and Environmental Engineering; Funding:  Research Promotion Foundation of Cyprus, Total budget: 159.964 €, TUC Budget: 47.926 €;  2012-2014.
 • "Photocatalytic and membrane technology process for olive oil mill waste water treatment (PhotoMem)", European Union, 7th Framework Programme, Research for SMEs; Total budget: 831.539 €, TUC Budget: 69.600 €; 2010-2012.
 • Innovative Solutions for Extracting High Value Natural Compounds (InSolEx), Marie Curie Research Training Networks, InSolEx Project, contract number:  MRTN-CT-2006-036053; Total budget: 2.796.270 €, TUC Budget: 82.215,60; 2006- 2010.
 • Degradation of estrogens in water as well as in treated municipal and  hospital wastewaters by heterogeneous photocatalytic chemical oxidation (Estrogens); Joint project in collaboration with the University of Cyprus (UCY),  Department of Civil and Environmental Engineering; Funding:  Research Promotion Foundation of Cyprus, Total budget:  49.920 €, 2008-2010.

Διακρίσεις

 • 2007: Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Ausstausch Dienst, DAAD).
 • 1996 - 2000: Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P.A. Pekakis, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis, Water Research, 40 (2006) 1276-1286. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2006.01.019
 • E. Tsimas, K. Tyrovola, N.P. Xekoukoulotakis, N.P. Nikolaidis, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, Simultaneous photocatalytic oxidation of As(III) and humic acid in aqueous TiO2 suspensions, Journal of Hazardous Materials, 169 (2009) 376-385. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.03.107
 • N.P. Xekoukoulotakis, N. Xinidis, M. Chroni, D. Mantzavinos, D. Venieri, E. Hapeshi, D. Kassinos, UV-A/TiO2 photocatalytic decomposition of erythromycin in water: Factors affecting mineralization and antibiotic activity, Catalysis Today, 151 (2010) 29-33. http://doi.org/10.1016/j.cattod.2010.01.040
 • N.P. Xekoukoulotakis, C. Drosou, C. Brebou, E. Chatzisymeon, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, Kinetics of UV-A/TiO2 photocatalytic degradation and mineralization of the antibiotic sulfamethoxazole in aqueous matrices, Catalysis Today, 161 (2011) 163-168. http://doi.org/10.1016/j.cattod.2010.09.027
 • D. Dimitrakopoulou, I. Rethemiotaki, Z. Frontistis, N.P. Xekoukoulotakis, D. Venieri, D. Mantzavinos, Degradation, mineralization and antibiotic inactivation of amoxicillin by UV-A/TiO2 photocatalysis, Journal of Environmental Management, 98 (2012) 168-174. http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.01.010
 • Z. Frontistis, C. Drosou, K. Tyrovola, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, D. Venieri, N.P. Xekoukoulotakis, Experimental and modeling studies of the degradation of estrogen hormones in aqueous TiO2 suspensions under simulated solar radiation, Industrial and Engineering Chemistry Research, 51 (2012) 16552-16563. http://doi.org/10.1021/ie300561b
 • G. Pliego, N. Xekoukoulotakis, D. Venieri, J.A. Zazo, J.A. Casas, J.J. Rodriguez, D. Mantzavinos, Complete degradation of the persistent anti-depressant sertraline in aqueous solution by solar photo-Fenton oxidation, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89 (2014) 814-818. http://doi.org/10.1002/jctb.4314
 • P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G.S. Armatas, L. Sygellou, T. Schwartz, N.P. Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos. Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters. Applied Catalysis B: Environmental 224 (2018) 810-824. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.11.020
 • A. Cabrera Reina, A.B. Martínez-Piernas, Y. Bertakis, C. Brebou, N.P. Xekoukoulotakis, A. Agüera, J.A. Sanchez Perez. Photochemical degradation of the carbapenem antibiotics imipenem and meropenem in aqueous solutions under solar radiation. Water Research 128 (2018) 61-70. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.10.047
 • A. Cabrera-Reina, A.B. Martínez-Pierna, Y. Bertakis, N.P. Xekoukoulotakis, A. Agüera, J.A. Sánchez Pérez. TiO2 photocatalysis under natural solar radiation for the degradation of the carbapenem antibiotics imipenem and meropenem in aqueous solutions at pilot plant scale. Water Research 166 (2019) 115037. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115037

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Κατερίνα Δρόσου