Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Περιβαλλοντικό και Τεχνικό Δίκαιο 
Εργαστήριο  Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 145 B 92 – Κτίριο Επιστημών
 • Τηλέφωνο +30 28210 37753 FAX +30 28210 37846
 • Email:efmaria@enveng.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 15:00-17:00 και Τετάρτη  14:00-16:00

Εκπαίδευση

 • 1998: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανε­πι­στη­μίου Αθηνών
 • 1988: Μ.Δ.Ε. Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1984: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης:

 • νομική προστασία δασικών οικοσυστημάτων,
 • νομική προστασία τοπίου,
 • οικολογική αποκατάσταση,
 • βιοποικιλότητα, αγροβιοποικιλότητα,
 • φυτογενετικοί πόροι,
 • δασικοί γενετικοί πόροι
 • Τράπεζες Γενετικού Υλικού & Τράπεζες Σπόρων, Βοτανικοί Κήποι,
 • αστικοί κήποι,
 • δασική πολιτική,
 • κλιματική αλλαγή
 • Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο στον τομέα της προστασίας της φύσης,
 • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • ενεργειακή απόδοση,
 • έξυπνοι μετρητές,
 • εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια,
 • περιβαλλοντική διακυβέρνηση,
 • διακυβέρνηση τοπίου

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο: "Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη (HELLASNOMOSAT)", ΕΣΠΑ (OPS MIS 5047355), Διάρκεια 1-2-2020 έως και 31-5-2021.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο: «GREEN PARTNERSHIPS - Local Partnerships for Greener Cities and Regions”, Χρηματοδότηση : MED 2007-2013, Διάρκεια 1-1-2013 έως 31-5-2015
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο: «ΝΕΖΕΗ - Nearly Zero Energy Hotels”, Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE), Διάρκεια : 1-4-2013 έως 31-3-2016.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο: “BUILD UP Skills UPSWING-UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece”,Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE), Διάρκεια : 1-9-2014 έως 31-8-2017.
 • Γενική Επιστημονική Συντονίστρια του έργου ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5000346 και τίτλο «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας», Αναθέτουσα αρχή : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών  Δράσεων (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β’ Παρακολούθησης Προγραμμάτων) του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας  & Κλιματικής Αλλαγής  (νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Τμήμα της Πράξης «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 01), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 02) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 03) του Ειδικού Στόχου 1.3. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (κωδικός ΟΠΣ 374375). Διάρκεια 31-12-2016 έως 31-12-2016. 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
  • Ευπραξία - Αίθρα Μαριά, «Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο», εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-15-2298-2, (βιβλίο, σελ. 569 – μονογραφία).
  • Ευπραξία - Αίθρα  Μαριά, «Δασική Νομοθεσία», 4η έκδοση, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, ISBN 978-960-622-430-0, (σχολιασμένη συλλογή δασικής νομοθεσίας, σελ. 865).
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ & ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
  • Ευπραξία - Αίθρα Μαριά, «Καινοτόμα εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας : η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο και ο κυρωτικός νόμος 3827/2010», (συμβολή σε Τιμητικό Τόμο), σελ. 539-562 στο : Μνήμη Καθηγητή Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ «Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ISBN 978-960-445-971-1, 2013.
  • E-A Maria & G-P Limniou, Legal framework in Greece regarding the ABS regime, implementation gaps and issues requiring national and international attention, pp. 137-161 in : B. Coolsaet, F. Batur, A. Broggiato, J. Pitseys, T. Dedeurwaerdere (eds.), Implementing the Nagoya Protocol. Comparing Access and Benefit-Sharing regimes in Europe, ISBN 978-90-04-293205 (2015), Brill Nijhoff.    
  • Μαριά Ε.Α., «Ο ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας : κριτική ανάγνωση υπό το φως των εξελίξεων στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για τους γενετικούς πόρους»,  (συμβολή σε Τιμητικό Τόμο), σελ. 1035-1062, σε  : Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσ/νίκη 2015,  ISBN  978-960-568-320-7 .
 • ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  • E –A Maria, Georgia-Panagiota Limniou & Spyridon Kokkaliaris, “The energy efficiency directive and the challenges for the Hellenic legislative process in times of crisis”, Advances in Building Energy Research, Volume 7, Issue 1, 2013.  
  • I-A Kapetanakis, D Kolokotsa, E-A Maria, Parametric analysis and assessment of the photovoltaics' landscape integration: Technical and legal aspects, Renewable Energy 67, 207-214 (2014)  
  • V. Tsilini, S. Papantoniou, D. Kolokotsa, E-A Maria, Urban gardens as a solution to energy poverty and urban heat island, Sustainable Cities and Society 14, 323-333 (2015)  
  • S. Kokkaliaris & E-A Maria, The legislative initiatives for smart metering as a precondition to zero energy: the case of Greece, Advances in Building Energy Research, volume 9, issue 1, (2015) pp. 55-72  
  • Panagiotis Kapotas, E-A Maria, (2017) "Livestock grazing, forest protection and law in Greece", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 28 Iss: 1, pp.57 – 69.
  • Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, (2017) “Κατάρτιση δασικών χαρτών και διαδικασία κτηματογράφησης : Η μεταξύ τους σχέση στη νομολογία του ΣτΕ”, Περιβάλλον & Δίκαιο 3/2017, σελ. 401-411.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Παναγιώτης Καποτάς
 • Ειρήνη Νικολάου