Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 5ο Συνέδριο, που  θα πραγματοποιηθεί 1-2  Απριλίου 2024, καλούνται…

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έντυπα, σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας, έως Τετάρτη 28-02-2024 και ώρα 14:00.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η κατάθεση Έκθεσης Πρόοδου από τους Υποψήφιους Διδάκτορες έως 15 Φεβρουαρίου 2024

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό εξ αποστάσεως εμβόλιμης εξεταστικής ακαδ. έτους 2023-24 Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής με ηλεκτρονικά μέσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

Πρ…

Διαβάστε περισσότερα

Ένα νέο ερευνητικό έργο ξεκίνησε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής μας τον Δεκέμβρη 2023 με Επιστημονικό Υπεύθυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος συμμετείχε το 2023, μετά από πρόσκληση, δίνοντας προσκεκλημένες,…

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29 Φεβρουαρίου 2024.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025* θα χορηγηθούν:

έως 70 υποτροφίες για…

Διαβάστε περισσότερα