Η υποβολή των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Σχολής γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος register.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 23-09-2022

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της διεξαγωγής του 3ου Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ 1/4/2022, τα παρακάτω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε άλλες αίθουσες .

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ιδρύματος ότι είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών από το portal των…

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα σχετικά με την δήλωση του παραπάνω μαθήματος στον Εύδοξο λύθηκε.

Διαβάστε περισσότερα