Slide background

Slide background

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Η Σχολή εφαρμόζει μια πολιτική ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους. Επιπλέον
εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρει η Σχολή.

Όραμα / Αποστολή της Σχολής είναι, συνθέτοντας μία διεπιστημονική καινοτόμο κοιτίδα εκπαίδευσης και έρευνας αιχμής στην Ελλάδα, να προσφέρει υψηλής ποιότητας επιστημονικό υπόβαθρο τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στους αποφοίτους της, σε δυο βασικούς και διακριτούς άξονες: (α) στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής, και (β) της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η Σχολή υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, και ευρύτερα κοινωνικούς, μέσα σε πλαίσιο αρχών της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Σχολής εκτείνονται σε πέντε άξονες:

 1. Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση.
 2. Έρευνα και Καινοτομία υψηλού επιπέδου με απώτερο σκοπό τη μεταφορά γνώσης σε περιοχές αιχμής.
 3. Αριστεία, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της Σχολής στη διδασκαλία και την έρευνα.
 4. Εξωστρέφεια μέσω της προώθησης συνεργασιών και δράσεων δημοσιοποίησης των επιτευγμάτων της Σχολής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 5. Οργανωτική Δομή και κύριο σκοπό την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών της Σχολής δίνοντας προτεραιότητα στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Μέσα και τρόποι επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Σχολής:

 • Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Διαρκής αναβάθμιση του νέου ΠΠΣ δύο κατευθύνσεων, που εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέσω συνεχών αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεών του. 
 • Παρακολούθηση της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στο ΠΠΣ. 
 • Συνεχής παρακολούθηση του φόρτου εργασίας των φοιτητών και εξορθολογισμού του ΠΠΣ. 
 • Διασφάλιση του επίπεδου των απαιτούμενων προσόντων των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη την ζήτηση στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διαρκής προσαρμογή στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 
 • Υποστήριξη του ερευνητικού έργου στους τομείς της χημικής μηχανικής και της μηχανικής περιβάλλοντος και διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής τους προς όφελος της κοινωνίας. 
 • Προώθηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 
 • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημόνων για διεκδίκηση θέσης ΔΕΠ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση στην αντιστροφή του φαινομένου brain drain. 
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα αντικείμενα του Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος. 
 • Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας των επιτευγμάτων της Σχολής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 • Προώθηση της κοινωνικής φυσιογνωμίας της Σχολής με έμφαση στη συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 
 • Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη συνεχή εκπαίδευση τους. 
 • Εφαρμογή ακαδημαϊκών αρχών της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα.

Αντικείμενο του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο η Σχολή εφαρμόζει από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2021-2022), είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς με υψηλά προσόντα, δεξιότητες και υπόβαθρο για να υπηρετήσουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία της χώρας σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα (α) του Χημικού Μηχανικού και (β) του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Οι σπουδές στη Σχολή επιδιώκουν τη δημιουργία άρτια καταρτισμένων μηχανικών , που θα έχουν ικανότητα διεπιστημονικής συνεργασίας και θα έχουν κατανοήσει την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Σχολή δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες
ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Πολιτική Ποιότητας ακολουθεί πιστά τις επιταγές του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της τελεί υπό διαρκή επεξεργασία και αναθεωρείται με απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου του ΠΚ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.


Χανιά, 08-03-2022