Τρύφων Δάρας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πιθανότητες, Στοχαστικές Διαδικασίες και Στατιστική 

Εργαστήριο Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1995: Ph.D.:(Probability & Statistics) Department of Mathematics, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.
 • 1990: MSc:(Probability & Statistics) Department of Mathematics, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.
 • 1987: Βεβαίωση διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Ε.Μ.Υ.), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 1984: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Μαθηματικής Στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, με ενδιαφέρουν τα εξής ερευνητικά αντικείμενα:

 • Θεωρία των Μεγάλων Αποκλίσεων (Large Deviations): δηλαδή ο ασυμπτωτικός υπολογισμός «μικρών» πιθανοτήτων εκθετικής κλίμακας. Ειδικότερα η γενίκευση βασικών θεωρημάτων της εν λόγω θεωρίας στην περίπτωση ανταλλάξιμων (Exchangeable) ακολουθιών τ.μ.  
 • Στοχαστικός  Λογισμός (Stochastic Calculus): απόδειξη θεωρημάτων αναφορικά με τις λεγόμενες Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις (Stochastic Differential Equations) όσο και οι εφαρμογές τους σε δύο συγκεκριμένους τομείς:
  • στην Οικονομία.
  • Στην Ιατρική  (στοχαστικά μοντέλα ανάπτυξης καρκινικών όγκων)
 • Συνδυαστική και εφαρμογές της (Combinatorics): π.χ. προβλήματα σφαιρών και εφαρμογές τους στην εξέταση συγκέντρωσης περιπτώσεων νοσημάτων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Interreg MED, συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο Compose /Αγροτικές κοινότητες με έργα θετικής ενέργειας, Κωδ 81336 σε πακέτο εργασίας 3 Testing, Activity 3.11 Biomass potential in rural island communities (Case of Anogia-Crete)  (2017 και 2018).
 • Αρχιμήδης ΙΙΙ,  συμμετοχή στο Υποέργο 20-«ImproDeProF: Διφασική ροή σε πορώδη μέσα: Βελτίωση του μηχανιστικού προτύπου DeProF και εφαρμογή του στην επίλυση προβλημάτων πρακτικού ενδιαφέροντος», υπεύθυνος Μ. Βαλαβανίδης, Επ. Καθ. Τμήμα Πολιτικών Έργων υποδομής, Ref. No. TEI-Athens 23.59.6.

Διακρίσεις

 • Βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας προπτυχιακών φοιτητών: C.W.R.U.’s Greek System, Faculty Member of the month, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, ΗνωμένεςΠολιτείες, Νοέμβριος 1996  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • D. Tarasi, T. Daras, T. Tsoutsos, “Is Cycling an Attractive Transport Solution in a Mediterranean City?”, Sustainable Mobility for Island Destinations, e-book, Springer Verlang (2021), 101-118.
 • D. Tarasi, T. Daras, S. Tournaki ,T. Tsoutsos, “Transportation in the Mediterranean during the COVID-19 pandemic era”, Global Transitions, Elsevier, (2021), V3, 55-71.
 • N. Savvakis, S. Tournaki, D. Tarasi, N. Kallergis, T. Daras, T. Tsoutsos, “Environmental effects from the use of traditional biomass for heating in rural areas: a case study of Anogeia, Crete”, Environment, Development and Sustainability (2021)
 • N. Sifakis, M. Aryblia, T. Daras, S. Tournaki, T. Tsoutsos, ‘The impact of COVID-19 pandemic in Mediterranean urban air pollution and mobility”,  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effect (2021).
 • P. Asteris, M. Douvika, C. Karamani, A. Skentou, K. Chlichlia, T. Daras, L. Cavaleri, D. Armaghani, T. Zaoutis, “A novel heuristic algorithm for the modeling and risk assessment of the COVID-19 pandemic phenomenon”, Computer Modeling in Engineering & Sciences, DOI:10.32604/cmes.2020.013280, (2020).
 • N. Sifakis, T. Daras, T. Tsoutsos, “How much Energy Efficient are Renewable Energy Resources Cooperatives’ initiatives”,   Energies  13 (2020), 1136.
 •  T. Terkenli , T. Daras, E. Maria, “Landscape Notions among Greek Engineering Students: Exploring Landscape Perceptions, Knowledge and Participation”, Land, 8 (2019),  83.
 • N. Sifakis, N. Savvakis, T. Daras, T. Tsoutsos, “Analysis of the Energy Consumption Behavior of European RES Cooperative Members”  Energies 12 (2019), 970.
 • I. Petidis, M. Aryblia, T. Daras, T. Tsoutsos, “Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs. A students’ residence building case”, Energy and Buildings, 174 (2018), 347-364.
 • M. Valavanides, T. Daras “Definition and Counting of Configurational Microstates in Steady-State Two-Phase Flows in Pore Networks”, Entropy (2016), 18(2), 54.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Βασιλική Παντούλα
 • Αναστάσιος  Κονιδιτσιώτης