Τρύφων Δάρας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πιθανότητες, Στοχαστικές Διαδικασίες και Στατιστική 

Εργαστήριο Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1995: Ph.D.:(Probability & Statistics) Department of Mathematics, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.
 • 1990: MSc:(Probability & Statistics) Department of Mathematics, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.
 • 1987: Βεβαίωση διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Ε.Μ.Υ.), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 1984: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Μαθηματικής Στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, με ενδιαφέρουν τα εξής ερευνητικά αντικείμενα:

 • Θεωρία των Μεγάλων Αποκλίσεων (Large Deviations): δηλαδή ο ασυμπτωτικός υπολογισμός «μικρών» πιθανοτήτων εκθετικής κλίμακας. Ειδικότερα η γενίκευση βασικών θεωρημάτων της εν λόγω θεωρίας στην περίπτωση ανταλλάξιμων (Exchangeable) ακολουθιών τ.μ.  
 • Στοχαστικός  Λογισμός (Stochastic Calculus): απόδειξη θεωρημάτων αναφορικά με τις λεγόμενες Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις (Stochastic Differential Equations) όσο και οι εφαρμογές τους σε δύο συγκεκριμένους τομείς:
  • στην Οικονομία.
  • Στην Ιατρική  (στοχαστικά μοντέλα ανάπτυξης καρκινικών όγκων)
 • Συνδυαστική και εφαρμογές της (Combinatorics): π.χ. προβλήματα σφαιρών και εφαρμογές τους στην εξέταση συγκέντρωσης περιπτώσεων νοσημάτων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Interreg MED, συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο Compose /Αγροτικές κοινότητες με έργα θετικής ενέργειας, Κωδ 81336 σε πακέτο εργασίας 3 Testing, Activity 3.11 Biomass potential in rural island communities (Case of Anogia-Crete)  (2017 και 2018).
 • Αρχιμήδης ΙΙΙ,  συμμετοχή στο Υποέργο 20-«ImproDeProF: Διφασική ροή σε πορώδη μέσα: Βελτίωση του μηχανιστικού προτύπου DeProF και εφαρμογή του στην επίλυση προβλημάτων πρακτικού ενδιαφέροντος», υπεύθυνος Μ. Βαλαβανίδης, Επ. Καθ. Τμήμα Πολιτικών Έργων υποδομής, Ref. No. TEI-Athens 23.59.6.

Διακρίσεις

 • Βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας προπτυχιακών φοιτητών: C.W.R.U.’s Greek System, Faculty Member of the month, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, ΗνωμένεςΠολιτείες, Νοέμβριος 1996  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I. Petidis, M. Aryblia, T. Daras, T. Tsoutsos, “Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs. A students’ residence building case”, Energy and Buildings, 174 (2018), 347-364.
 • M. Valavanides, T. Daras “Definition and Counting of Configurational Microstates in Steady-State Two-Phase Flows in Pore Networks”, Entropy (2016), 18(2), 54.
 • T. Daras, M. Valavanides, “Number of microstates and configurational entropy for steady state two-phase flows in pore networks”,  American Institute of Physics, (2015), V. 1641, pp. 147-154.
 • M. Tsitoura, T.Tsoutsos, T. Daras, “Evaluation of comfort conditions in urban open spaces. Application in the island of Crete”,  Energy Conversion and Management, (2014), Vol 86, pp 250-258.
 • T. Daras: “Large and moderate deviations for projective systems and projective limits”, Applied Mathematics, Special issue: “Probability and its applications”, (2012), Vol. 3, No 12A, 2041-2047.
 • A. Chatzimichali, A. Zoumpouli, M. Metaxari, I. Apostolakis, Τ .  Daras, N. Tzanakis,  H. Askitopoulou: “Heart Rate Variability May Identify Patients Who Will Develop Severe Bradycardia During Spinal Anesthesia", Acta Anaesthesiologica Scandinavica,, 1, (2010), 1-8.
 • T. Daras:  “Kolmogorov’s inequality for exchangeable r.v.’s,”,  Far East Journal Of Theoretical Statistics, 26, issue 2, (2008), 193-206.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Βασιλική Παντούλα
 • Αναστάσιος  Κονιδιτσιώτης