Μιχάλης Λαζαρίδης
Καθηγητής, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές 

Eργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philoshopy) Σχολή Φυσικής Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία
 • 1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) Σχολή Φυσικής Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία
 • 1988: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών , Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ατμοσφαιρική ρύπανσης και αιωρούμενων σωματιδίων:

 • Μοντελοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 • Αιωρούμενα σωματίδια και κλιματική αλλαγή. Πυρηνοποίηση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων.
 • Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • LIFE+ Index - Air:-Development of an Integrated Exposure – Dose Management Tool for Reduction of Particulate Matter in Air. 2016 – 2021.
 • INTERREG Programme, EU, Air Quality in Museums (Coordinator) 2018 - 2021.
 • HEXACOMM EU Programme, Indoor Air Quality in Modern Environments (Coordinator) 2013 - 2016.
 • PANACEA, PANhellenic infrastructure for Atmospheric Composition and climatE change Greek National Research Project 2018 – 2022.
 • CLIMPACT, National Network for Climate Change  2019 – 2022.
 • INCHILDHEALTH, H2020 Identifying Determinants for Indoor Air Quality and their Health Impact in Environments for Children: Measures to Improve Indoor Air Quality and Reduce Disease Burdens. 2022 - 2026.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Aleksandropoulou, V. and Lazaridis M. (2017). Trends in population exposure to particulate matter in urban areas of Greece during the last decade. Science of the Total Environment 581, 399 -412.
 • Kopanakis, S. E. Chatoutsidou, T. Glytsos and M. Lazaridis (2018). Impact from local sources and variability of fine particle number concentration in a coastal sub-urban site. Atmospheric Research 213, 136 – 148.
 • Serfozo, N., Glytsos, T., Ondracek, J. and Lazaridis, M. (2018). Evaluation of Nanoparticle Emissions from a Laser Printer in an Experimental Chamber and Estimation of the Human Particle Dose. Environmental Science and Pollution Research 25, 13103 – 13117.
 • Chatoutsidou, S. E. and M. Lazaridis (2019). Assessment of the impact of particulate dry deposition on soiling of indoor cultural heritage objects found in churches and museums/libraries. J. Cultural Heritage 39, 221 - 228
 • Chalvatzaki, E., Chatoutsidou, S. E., Lehtomaki, H., Almeida, SM, Eleftheriadis, K., Hanninen, O. and M. Lazaridis (2019). Characterization of Human Health Risks from Particulate Air Pollution in Selected European Cities Atmosphere 10, issue 2, article number. 96, 10.3390/atmos10020096.
 • Chalvatzaki, E., Chatoutsidou, S. E., Martins, V., Faria, T., Diapouli, E., Manousakas, M., Almeida, S. M., Eleftheriadis, K. and Lazaridis, M. (2020). Assessment of the personal dose received by school children due to PM10 air pollution in Lisbon. Aerosol and Air Quality Research 20, 1384 – 1397.
 • S. E. Chatoutsidou, Saridaki, A., Katsivela, E., Raisi, L., Tsiamis, G., M. Lazaridis (2021).  Airborne particles and microorganisms in a dental clinic: variability of indoor concentrations, impact of dental procedures and personal exposure during everyday practice. Indoor Air 31(4), 1164 - 1177.
 • Antti Korhonen, Hélder Relvas, Ana  Isabel Miranda, Joana Ferreira, Diogo Lopes, Sandra Rafael Susana,  Marta Almeida, Tiago Faria, Vânia Martins, Nuno Canha, Evangelia Diapouli, Konstantinos Eleftheriadis, Eleftheria Chalvatzaki, Mihalis Lazaridis, Heli Lehtomäki, Isabell Rumrich, Otto Hänninen (2021). Science of the Total Environment 785, 147111.
 • Chalvatzaki, E., Chatoutsidou, S. E. and Lazaridis, M. (2020). Deposition of pharmaceutical aerosols in the human respiratory tract by Dry Powder Inhalers (DPIs). Journal of Drug Delivery Science and Technology 59, 101915.
 • Chatoutsidou, S. E. and Lazaridis, M. (2020). Resuspension of spherical particles due to surface vibration. Particuology 54, 126 – 135.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Έλενα Μαμμή - Γαλάνη