Αριστείδης Κουτρούλης 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδρολογία

Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.A01
 • Τηλέφωνο +30 28210 37764 FAX +30 28210 37855
 • Email: akoutroulis<στο>tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 8:30-12:30

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2005: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2002: Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Water and climate
 • Hydrological and earth system modelling
 • Hydroclimatic Extremes
 • Weather and climate services
 • Integrated management of water resources

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • REACT4MED: Inclusive Outscaling of Agro-ecosystem REstoration ACTions for the MEDiterranean. Topic 1.1.1-2021(RIA) Sustainable soil and water management for combating land degradation and desertification and promoting ecosystem restoration, PRIMA (2022-2025).
 • STREAM: STREAM-SusTainable REservoir mAnagement in water-stressed Mediterranean areas (2021-2023). Prince Albert II Foundation.
 • PROCLIAS: Process-based models for climate impact attribution across sectors. COST Action (2020 – 2024).
 • FIRElinks: Fire in the Earth System: Science and Society. COST Action (11/2019 – 10/2023)

Διακρίσεις

 • Πρόσκληση ως Contributing Author στην 6η  Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC AR6) για το κεφάλαιο 4 «WATER” του Working Group II
 • Κατάταξη στους “World’s Top 2% Scientists” για το 2020
 • Επιλογή ως Lead Author για το κεφάλαιο «WATER” της επικείμενης έκθεσης Mediterranean First Assessment Report (MAR1) το δικτύου MedECC
 • Associate Editor στο περιοδικό Climate Services Elsevier. Θεματολογία: Hydroclimatology, Environmental Hydraulics, Hydrological Extremes, Climate Change Impacts and Adaptation, Water Resources.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Thiery W., Lange S., Rogelj J., Schleussner C-F., Gudmundsson L., Seneviratne S.I., Andrijevic M., Frieler K., Emanuel K., Geiger T., Bresch D., Zhao F., Willner S.N., Büchner M., Volkholz V., Bauer N., Chang J., Ciais P., Dury M., François L., Grillakis M., Gosling S.N., Hanasaki N., Hickler T., Huber V., Ito A., Jägermeyr J., Khabarov N., Koutroulis A., Liu W., Lutz W., Mengel M., Müller C., Ostberg S., Reyer C., Stacke T., Wada Y. Intergenerational inequities in exposure to climate extremes. Science. 2021; science.org/doi/epdf/10.1126/
 • Satoh, Y., Shiogama, H., Hanasaki, N., Pokhrel, Y., Boulange, J.E.S., Burek, P., Gosling, S.N., Grillakis, M., Koutroulis, A., Schmied, H.M. and Thiery, W., 2021. A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments. Environmental Research Letters, 16(10), p.104001.
 • Telteu, C.-E., Müller Schmied, H., Thiery, W., Leng, G., Burek, P., Liu, X., Boulange, J. E. S., Andersen, L. S., Grillakis, M., Gosling, S. N., Satoh, Y., Rakovec, O., Stacke, T., Chang, J., Wanders, N., Shah, H. L., Trautmann, T., Mao, G., Hanasaki, N., Koutroulis, A., Pokhrel, Y., Samaniego, L., Wada, Y., Mishra, V., Liu, J., Döll, P., Zhao, F., Gädeke, A., Rabin, S. S., and Herz, F.: Understanding each other's models: an introduction and a standard representation of 16 global water models to support intercomparison, improvement, and communication, Geosci. Model Dev., 14, 3843–3878, doi.org/10.5194/gmd-14-3843-2021, 2021.
 • Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Alexakis, D.D., Polykretis, C. and Daliakopoulos, I.N., 2021. Regionalizing Root‐Zone Soil Moisture Estimates From ESA CCI Soil Water Index Using Machine Learning and Information on Soil, Vegetation, and Climate. Water Resources Research, 57(5), p.e2020WR029249.
 • Gudmundsson L., H. X. Do, Simon N. Gosling, M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, M. Leonard, J. Lui, H. M. Schmied, L. Papadimitriou, Y. Pokhrel, J. Schewe, S. I. Seneviratne, W. Thiery, S. Westra, X. Zhang, F. Zhao. (2021). Globally observed trends in mean and extreme river flow attributed to climate change. Science Vol. 371, 6534, pp. 1159-1162, doi:10.1126/science.aba3996.
 • Pokhrel, Y., Felfelani, F., Satoh, Y., Boulange, J., Burek, P., Gädeke, A., Gerten, D., Gosling, S. N., Grillakis, M., Gudmundsson, L., Hanasaki, N., Kim, H., Koutroulis, A., Liu, J., Papadimitriou, L., Schewe, J., Müller Schmied, H., Stacke, T., Telteu, C. E., Thiery, W., Veldkamp, T., Zhao, F., Wada, Y., Global Terrestrial Water Storage and Drought Severity under Climate Change, Nature Climate Change, 11(3), pp.226-233.
 • Reinecke, R., Müller Schmied, H., Trautmann, T., Burek, P., Flörke, M., Gosling, S. N., Grillakis, M., Hanasaki, N., Koutroulis, A., Pokhrel, Y., Seaby, L., Thiery, W., Wada, Y., Yusuke, S., and Döll, P.: Uncertainty of simulated groundwater recharge at different global warming levels: A global-scale multi-model ensemble study, Hydrol. Earth Syst. Sci., doi.org/10.5194/hess-25-787-2021, 2021.
 • Tramblay Y., Koutroulis A., Samaniego L., et al (2020) Challenges for drought assessment in the Mediterranean region under future climate scenarios. Earth-Science Rev 103348. doi: 10.1016/j.earscirev.2020.103348
 • Gädeke A, Krysanova V, Aryal A, Chang J, Grillakis M, Hanasaki N, Koutroulis A, Pokhrel Y, Satoh Y, Schaphoff S, Schmied HM. Performance evaluation of global hydrological models in six large Pan-Arctic watersheds. Climatic Change 163, 1329–1351 (2020). doi.org/10.1007/s10584-020-02892-2.
 • Tichavský, R., Koutroulis, A., Chalupová, O., Chalupa, V., Šilhán, K. Flash flood reconstruction in the Eastern Mediterranean: Regional tree ring-based chronology and assessment of climate triggers on the island of Crete. Journal of Arid Environments 2020, 177,104135, doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104135