Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2018-Σήμερα: Υποψήφια διδάκτωρ, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2018: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Περιβαλλοντική Διαχείριση Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2013: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αξιολόγηση της βιωσιμότητας αναδυόμενων παραγωγικών συστημάτων. Εργαλεία αξιολόγησης βιωσιμότητας. Ανάλυση κύκλου ζωής και σκέψη κύκλου ζωής. Κοινωνικο-οικολογικές επιπτώσεις τεχνολογιών. Ανάλυση κοινωνικών δικτύων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Ανάλυση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής της Κατανεμημένης Παραγωγής, Υποτροφία για Υποψηφίους/ιες Διδάκτορες, Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), 2019 - 2022.
 • COSMOLOCALISM - Design Global, Manufacture Local: Assessing the Practices, Innovation, and Sustainability Potential of an Emerging Mode of Production, 2019 - 2022.
 • ‘OPTIMA’ H2020 - ‘OPTimised Pest Integrated MAnagement to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables’, 2018-2021.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Troullaki, K.; Rozakis, S.; Latoufis, K.; Giotitsas, C.; Priavolou, C.; Freire, F. Sustainable Rural Electrification: Harnessing a Cosmolocal Wind. Energies 2022, 15, 4659. https://doi.org/10.3390/en15134659
 • Troullaki, K., Rozakis, S., & Kostakis, V. (2021). Bridging barriers in sustainability research: Α review from sustainability science to life cycle sustainability assessment. Ecological Economics, 184, 107007. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107007
 • Pazaitis, A., Kostakis, V., Kallis, G., & Troullaki, K. (2020). Should We Look for a Hero to Save Us from the Coronavirus? The Commons as an Alternative Trajectory for Social Change. TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 613–621. https://doi.org/10.31269/triplec.v18i2.1203
 • Troullaki, K., Latoufis, K., Marques, P., Freire, F., & Hatziargyriou, N. (2019). Life Cycle Assessment of Locally Manufactured Small Wind Turbines and Pico-Hydro Plants. 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), 1–6. Porto, Portugal: IEEE. https://doi.org/10.1109/SEST.2019.8849074
 • Latoufis, K., Troullaki, K., Pazios, T., & Hatziargyriou, N. (2016). Design of axial flux permanent magnet generators using various magnetic materials in locally manufactured small wind turbines. XXIIth International Conference on Electrical Machines (ICEM’2016), 1545–1551. Lausanne, Switzerland: https://doi.org/10.1109/ICELMACH.2016.7732729