Όλα τα νέα χρονολογικά

Η  Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ένας από τους επικεφαλής του νέου προγράμματος που εγκρίθηκε…

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του έργου HORIZON 2020 JUST NATURE για τη δημιουργία πόλεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα που στηρίζουν την αρχή του δικαιώματος στον οικολογικό…

Διαβάστε περισσότερα

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐ 2023

Ο υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους…

Διαβάστε περισσότερα

Η Θέλμα Μαυρίδου υπήρξε πάντα δίπλα μας, να μας υποστηρίζει και ενθαρρύνει σε όλες τις διοργανώσεις εξωστρέφειας της Σχολής μας με το γλυκό της…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, λαμβάνοντας υπόψη την 541η /24-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκό Υπότροφο Διδακτικό Έργο (σύμβαση…

Διαβάστε περισσότερα

O Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίστηκε ως Συνεργαζόμε…

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 1η Έκτακτη Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2021-22) της Συνέλευσης  Τμήματος της…

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Σπύρου Λοϊζου

με θέμα: «Δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των βιοστερεών στην Κρήτη.»

 

Παρασκευή 3…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των Λιμανιών Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου…

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασε στις 16 Αυγούστου 2021 προσκεκ…

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Κολοκοτσά, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλος της Συντακτικής Ομάδας του…

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  50η Έκτακτη Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της…

Διαβάστε περισσότερα