Όλα τα νέα χρονολογικά

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ξεκίνησε την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Διαχ…

Διαβάστε περισσότερα

Η δεύτερη Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη, στο πλαίσιο των υποψηφιοτήτων στη θέση "Νανοϋλικά – Νανοτεχνολογία" σε βαθμίδα Καθηγητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, θα…

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη, στο πλαίσιο των υποψηφιοτήτων στη θέση "Νανοϋλικά – Νανοτεχνολογία" σε βαθμίδα Καθηγητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, θα…

Διαβάστε περισσότερα

Today's class A 106 DECENTRALIZED WASTEWATER TREATMENT AND WATER RECYCLING-PARANYCHIANAKIS

19.01.23 | 15:00-18:00 | K2. A7 will not take place.

 

Διαβάστε περισσότερα

Η όγδοη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα…

Διαβάστε περισσότερα

 Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι διαθέσιμη στον…

Διαβάστε περισσότερα

Η έβδομη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα…

Διαβάστε περισσότερα

Δίδεται παράταση έως τις 16 Ιανουαρίου για την υποβολή, αποστολή στο email της Γραμματείας ( secretariat@chenveng.tuc.gr)  των Εκθέσεων Προόδου από…

Διαβάστε περισσότερα

 Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι διαθέσιμη στον…

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ομ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού IWWG, κ.Ευάγγελος Γιδαράκος συμμετείχε  στο 9o Διεθνές Συμπόσιο με αντικείμενο «Energy from…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διευθυντής του θεσμοθετημένου…

Διαβάστε περισσότερα