Το Βραβείο Εργαστηριακού/Διδακτικού έργου ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2022 του Πολυτεχνείου Κρήτης απονεμήθηκε στην ΕΔΙΠ της Σχολής μας Αφροδίτη Παπαδοπούλου

Κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης απένειμε το  Βραβείο Διδακτικού / Εργαστηριακού Έργου Μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2022 από κοινού στο Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Αφροδίτη Παπαδοπούλου και στο Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Νεκτάριο Μουμουτζή, σε αναγνώριση του διδακτικού / εργαστηριακού τους έργου.

Η Αφροδίτη Παπαδοπούλου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, εργάζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 2005 ενώ από τον Ιούλιο του 2006 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Φαινόμενα Μεταφοράς». Έχει ασχοληθεί με τη Διδασκαλία Φροντιστηριακών και Εργαστηριακών ασκήσεων προπτυχιακών μαθημάτων όπως «Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική»,  «Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας», «Εισαγωγή στην επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος», «Αστικά Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Σχεδιασμός συστημάτων». Τον τελευταίο χρόνο ασχολείται με τη δημιουργία δυο νέων υποχρεωτικών μαθημάτων, "Χημική και Τεχνική Θερμοδυναμική” και “Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ”, του νέου προγράμματος σπουδών με κατεύθυνση Χημικής Μηχανικής.

Παράλληλα, διετέλεσε για σειρά ετών διαχειρίστρια του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ και συνέβαλλε στη διαμόρφωση του οδηγού σπουδών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων της σχολής. Υπήρξε Διαχειρίστρια του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ για τη Σχολή, και μέλος των επιτροπών Υγιεινής και ασφάλειας, Κτηρίων και Εξωστρέφειας της Σχολής, συμμετείχε στις Συνελεύσεις της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ ως εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ, ενώ έχει διατελέσει και εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΠΚ.