Νέο ερευνητικό έργο PRIMA: "ReMe-diation" με επικεφαλής τον Επικ. Καθ. Α. Στεφανάκη

Ξεκίνησε το νέο ερευνητικό έργο με την ονομασία "ReMe-diation: Resilient Mediterranean with a holistic approach to sustainable agriculture: Addressing challenges of water, soil, energy and biodiversity".

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean region). Στο έργο συμμετέχει το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής μας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκ. Καθ. Αλέξανδρο Στεφανάκη. Στο έργο συμμετέχουν μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης εταίροι από την Γερμανία (Hamburg University of Technology), την Τουρκία (Akdeniz University, Ankara University) και την Πορτογαλία (University of Beira Interior).

Το έργο ReMe-diation θα διερευνήσει διάφορες προσεγγίσεις και μέτρα για μια κυκλική και οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά πιο βιώσιμη γεωργία με πολύπλευρη αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείων και αποβλήτων από την επεξεργασία φελλού.