Νέο ερευνητικό έργο με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Ένα νέο ερευνητικό έργο ξεκίνησε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής μας τον Δεκέμβρη 2023 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη.

Το έργο έχει τίτλο «Development of an advanced constructed WETland design: a nature-based solution for CIRCular wastewater management – Ανάπτυξη προχωρημένου σχεδιασμού Τεχνητών Υγροβιότοπων: μια λύση βασισμένη στη φύση για την κυκλική διαχείριση υγρών αποβλήτων», με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της ΕΠ. 2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας».Το έργο θα υλοποιηθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Βασικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση ενός νέου προηγμένου σχεδιασμού της πράσινης τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιότοπωνστον τομέα των υγρών αποβλήτων όπου απαιτούνται βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, για την ενίσχυση της διείσδυσης αυτής της πράσινης τεχνολογίας στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω ενσωμάτωση πτυχών κυκλικότητας στη σχεδιαστική προσέγγιση.Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού αυτών των συστημάτων ως μιαβιώσιμη λύση διαχείρισης λυμάτων σε μικρούς/μεσαίους οικισμούς, ώστε να αποτελέσει μια οικονομική και πράσινη εναλλακτική ενόψει της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛΙΔΕΚ «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ: 16983).