Ο Καθηγ. Ι. Γεντεκάκης Συγγραφέας δύο Κεφαλαίων σε Διεθνές Βιβλίο της Springer-Nature με τίτλο “Recent Advances in Electrochemical Promotion of Catalysis”

Ο Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου «Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών» είναι συγγραφέας δυο κεφαλαίων (Chapter 4 και Chapter 5) με τίτλους “The Effective-Double-Layer as an Efficient Tool for the Design of Sinter-Resistant Catalysts” και “EPOC with Alkaline Conductors: Implementations in Emission Control Catalysis” στο Διεθνές Βιβλίο της Springer-Nature Recent Advances in Electrochemical Promotion of Catalysis που εκδόθηκε πρόσφατα.

Οι Editors του Βιβλίου στον πρόλογό τους κάνουν ιδιαίτερη μνεία για τη θεωρητική και πρακτική σπουδαιότητα του νέου φαινομένου σταθεροποίησης της νανοδομής των βιομηχανικών καταλυτών που πρόσφατα ανακαλύφθηκε από στο εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ του Ιδρύματός μας από τον Καθηγητή Γιάννη Γεντεκάκη και την ομάδα του: "In the course of this phenomenon, a major discovery was made by Professor Ioannis Yentekakis at the Technical University of Crete at Chania. He found that the spontaneously formed effective-double-layer ([Oδ-, δ+]) on the catalyst particles, resulting from the thermally driven oxygen back-spillover from high OSC (oxygen storage capacity) supports, can strongly increase the thermal resistance of metallic nanoparticles (Chap.4). This is a very important theoretical and practical finding which will be almost certainly fully utilized by the catalyst manufacturing industry. The use of EPOC to face very important environmental challenges is described subsequently by the second chapter of Professor Ioannis Yentekakis (Chap.5), coauthored with Professors Philippe Vernoux and Angel Caravaca".