Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (TUCeel))
Email:sroika<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037818
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ3.Ι.12, Κτίριο Κ3 (Κ3), Ισόγειο