Βλυσίδης Ανέστης

Όνοματεπώνυμο:Βλυσίδης Ανέστης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:avlysidis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037779