Συρανίδου Ευδοκία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Συρανίδου Ευδοκία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:esyranidou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037732
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.120, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος