Μαναρώλη Ξάνθη Ευαγγελία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαναρώλη Ξάνθη Ευαγγελία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
Email:xmanaroli<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037780
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.Α.5β, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος