Γομπάκης Κώστας

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γομπάκης Κώστας
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:kgobakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037765
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.108, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος