Παπαδοπούλου Αφροδίτη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παπαδοπούλου Αφροδίτη
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:aphrodi.papadopoulou<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037783
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.136, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος