Νικόλαος Καλογεράκης
Ομότιμος Καθηγητής, Εφαρμογές Βιοχημικών διεργασιών στην προστασία του περιβάλλοντος 

Eργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας,
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1983:  Ph.D.: Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
 • 1979:  M.Eng.: Department of Chemical Engineering, McGill University, Montreal, Quebec, Canada
 • 1977:  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω θέματα:

 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
 • Θαλάσσια ρύπανση - τύχη και βιοαποικοδόμηση πλαστικών και μικροπλαστικών  
 • Αντιμετώπιση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων και διαρροών πετρελαιοειδών σε μεγάλα βάθη με βιολογικούς τρόπους.
 • Βιοεξυγίανση εδάφους και υπογείων υδάτων ρυπασμένους με υδρογονάνθρακες και ξενοβιοτικές ενώσεις.
 • Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr) και οργανικές ενώσεις.
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αξιοποίηση τους.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • H2020 – ERA-MIN2, “nanoBT: Application of nano-bubble technologies to mining industry operations”, Co- ordinator, Lab budget 202.500 € / Total budget 540.000 € (2020-2023) 
 • H2020 – R&I Action, “ELECTRA: Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation”, Lab budget 275.625 € / Total budget 6.000.000 € (2018-2022) 
 • H2020 – R&I Action, “MADFORWATER: DevelopMent AnD application of integrated technological and management solutions FOR wasteWATER treatment and efficient reuse in agriculture tailored to the needs of Mediterranean African Countries”, Lab budget 215.000 € / Total budget 2.910.868 € (2016-2020) 
 • Η2020 - Innovation Action, “INMARE: Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea.”, Lab budget 250.000 € / Total budget 6.000.000 € (2015-2019) 
 • FP7-Collaborative Research program, “KILL•SPILL: Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills”, Co-ordinator, Lab budget 445.000 € / Total budget 8.990.000 € (2012-2016)

Διακρίσεις

 • Doctor Honoris Causa awarded by the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi for research contributions in the protection and restoration of the marine environment (2022).
 • Appointed by the European Commission as Sherpa in the High Level Group (HLG) on Key Enabling Technologies (KETs) for the period 2013-2015.
 • EC’s Environment Committee (2007-2011) – National representative for Greece (expert) - GSRT.
 • TU-Crete Research Excellence award (2017).
 • COST CA20101 “Microplastics” and  COST CA20133 “FULLRECO4US”: Representative of Greece in the Management Committee (2021-2025).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Karkanorachaki, K., E. Syranidou, P.-N. Maravelaki, N. Kalogerakis, “Intertwined synergistic abiotic and biotic degradation of polypropylene pellets in marine mesocosms”, J. Hazard. Mater., 457, 131710 (2023).
 • Seridou, P., Kotzia, E.Katris, K.Kalogerakis, N., “Ballast water treatment by ozone nanobubbles”, J. Chem. Tech. Biotech., (2023)
 • Syranidou, E. and N. Kalogerakis, “Interactions of microplastics, antibiotics and antibiotic resistant genes within WWTPs”, Science of The Total Environment, 804, 150141 (2022).
 • Petoussi, M. A. and N. Kalogerakis, “Olive mill wastewater phytoremediation employing economically important woody plants”, Journal of Environmental Management, 302 B, 114076 (2022).
 • Seridou P. and N. Kalogerakis “Disinfection applications of ozone micro- and nanobubbles”, Environ. Sci.: Nano, 8, 3493–3510 (2021).
 • Karkanorachaki, K., E. Syranidou, N. Kalogerakis, “Sinking characteristics of microplastics in the marine environment”, Science of The Total Environment, 793, (2021).
 • Syranidou E, Karkanorachaki, K, Amorotti F, Avgeropoulos A, Kolvenbach B, Zhou N-Y, Fava F, Corvini P and Kalogerakis N, “Biodegradation of mixture of plastic films by tailored marine consortia”, J. Hazard. Mater., 375: 33–42 (2019).
 • Syranidou E, Karkanorachaki K, Amorotti F, Franchini M, Repouskou E, Kaliva M, Vamvakaki M, Kolvenbach B, Fava F, Corvini PF-X, Kalogerakis N. “Biodegradation of weathered polystyrene films in seawater microcosms”, Scientific Reports, 7:17991 (2017).
 • Mapelli, F., Scoma, A., Michoud, G., Aulenta, F., Boon, N., Borin, S., Kalogerakis, N., Daffonchio, D., “Biotechnologies for Marine Oil Spill Cleanup: Indissoluble Ties with Microorganisms”, Trends in Biotechnology, 9: 860-870 (2017).
 • Kalogerakis N, Karkanorachaki K, Kalogerakis GC, Triantafyllidi E, Gotsis AD, Partsinevelos P and Fava F., Microplastics generation: Onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms. Front. Mar. Sci. 4:84 (2017).   

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Μαργαρίτα Πετούση
 • Δημήτριος Ντεντάκης
 • Γεωργία Χαραλάμπους (ΕΛΙΔΕΚ, Ε. Γοντικάκη)
 • Ευσεβία Φράγκου (ΕΛΙΔΕΚ, Ε. Αντωνίου)
 • Δέσποινα Βαραμογιάννη (ΕΛΙΔΕΚ, Μ. Μανδαλάκης)