Νικόλαος Διαγγελάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Δυναμική Συστημάτων και Αυτόματη Ρύθμιση Διεργασιών- System Dynamics and Process Control

Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2017: Επισκέπτης Διδακτορικός Ερευνητής: Texas A&M Energy Institute, Texas A&M University, College Station, Τέξας, ΗΠΑ
 • 2017: Ph.D.: Imperial College of Science, Technology and Medicine, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2012: M.Sc.: Imperial College of Science, Technology and Medicine, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2011: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

       Θεωρία

 • Στρατηγικές βελτιστοποίησης βασισμένης σε μαθηματικά μοντέλα με κινούμενους χρονικούς ορίζοντες.
 • Ταυτόχρονος σχεδιασμός και αυτόματος έλεγχος συστημάτων διεργασιών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα του multi-parametric optimisation (PAROC & POP).
 • Προεκτάσεις σε θέματα χειρότερου σεναρίου βελτιστοποίησης και μη-γραμικής βελτιστοποίησης.

       Εφαρμογές

 • Χημικές βιομηχανίες και περιβαλλοντικά διεργασίες
 • Ενεργειακά συστήματα
 • Μικροδίκτυα

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Συμμετοχή́ στην προετοιμασία της συνεργατική́ς πρότασης χρηματοδότησης “Smart Manufacturing for Chemical Processing: Energy Efficient Operation for Air Separation Unit”, Texas A&M University, 2018-2020, Φορέας Χρηματοδότησης: Department of Energy, USA.
 • Συμμετοχή́ στην προετοιμασία της πρότασης χρηματοδότησης “SusChEM: An integrated framework for process design, control and scheduling [PAROC]” Texas A&M University, 2015-2016, Φορέας Χρηματοδότησης: National Science Foundation, USA.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία της συνεργατικής πρότασης χρηματοδότησης “U Psi Psi: Uncertainty-Aware Planning and Scheduling in the Process Industries”, Imperial College London, 2013-2014, Φορέας Χρηματοδότησης: Engineering and Physical Sciences Research Council

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Excellence Award in Recognition of Outstanding PhD Thesis on Computer Aided Process Engineering (CAPE), 2017 – Τρίτη θέση
 • Σειρά Σεμιναρίων Διακεκριμένων Νέων Ερευνητών 2016, Northwestern University, 2016 – Προσκεκλημένος Ομιλητής
 • CPSE Autumn Industrial Consortium Meeting, 2014, Imperial College London, Συναποδέκτης βραβείου καλύτερου poster

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Pistikopoulos, E.N., Diangelakis, N.A., Oberdieck, R., Papathanasiou, M.M., Nascu, I., Sun, M. “PAROC – An integrated framework and software platform for the optimisation and advanced model-based control of process systems” 2015, Chemical Engineering Science 136, 115-138
 • Pistikopoulos, E.N., Diangelakis, N.A., “Towards the integration of process design, control and scheduling: Are we getting closer?” 2016, Computers & Chemical Engineering 91, 85-92
 • Diangelakis, N.A., Burnak, B., Katz, J., Pistikopoulos, E.N., “Process design and control optimization: A simultaneous approach by multi-parametric programming” 2017, AIChE Journal 63 (11), 4827-4846
 • Diangelakis, N.A., Avraamidou, S., Pistikopoulos, E.N., “Decentralized multiparametric model predictive control for domestic combined heat and power systems” 2016, Industrial & Engineering Chemistry Research 55 (12), 3313-3326
 • Oberdieck, R., Diangelakis, N.A., Pistikopoulos, E.N., “On unbounded and binary parameters in multi-parametric programming: applications to mixed-integer bilevel optimization and duality theory” 2017, Journal of Global Optimization 69 (3), 587-606
 • Oberdieck R., Diangelakis, N.A., Pistikopoulos, E.N., “Explicit model predictive control: a connected-graph approach” 2017, Automatica 76, 103-112
 • Pappas, I., Diangelakis, N.A., Pistikopoulos, E.N., “The exact solution of multiparametric quadratically constrained qyadratic programming problems” 2021, Journal of Global Optimization 79 (1), 59-85
 • Beykal, B., Diangelakis, N.A., Pistikopoulos, E.N., “Continuous-Time Surrogate Models for Data-Driven Dynamic Optimization” 2022, Computer Aided Chemical Engineering 51, 205-210
 • Pappas, I., Diangelakis N.A., Pistikopoulos, E.N., “A Robust Optimization Strategy for Explicit Model Predictive Control” 2022, Computer Aided Chemical Engineering 49, 409-414
 • Oberdieck, R., Diangelakis, N.A., Papathanasiou, M.M., Nascu, I., Pistikopoulos, E.N., “POP – Parametric Optimization Toolobox” 2016, Industrial and Engineering Chemistry Research, 55 (33) 8979-8991

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων