Κωνσταντίνος Β. Χρυσικόπουλος
Καθηγητής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος 

Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (TUCeeL)
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.109
 • Τηλέφωνο +30 28210 37797 FAX +30 28210 37847
 • Email: cvc<στο>enveng.tuc.gr
 • Προσωπικές ιστοσελίδες: TUCeeL, Web of Science , ORCID
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 12:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1991: Ph.D.: Civil and Environmental Engineering (Ph.D. Minor: Petroleum Engineering), Stanford University, USA.
 • 1986: Engineer Degree: Civil Engineering (Geothermal Program), Stanford University, USA.  
 • 1984: M.Sc.: Chemical Engineering, Stanford University, USA.  
 • 1982: B.Sc.: Chemical Engineering, University of California, San Diego, USA. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Πειραματικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα που αφορούν τη μεταφορά ρύπων σε πορώδη μέσα και περιβαλλοντικά συστήματα:

 • Κατάληξη και μεταφορά βιο-κολλοειδών στο υπόγειο νερό και στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους.
 • Μεταφορά κολλοειδών σε ρωγματωμένα πετρώματα.
 • Διάλυση υγρών μη υδατικής φάσης σε πορώδη μέσα.
 • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την αποκατάσταση εδάφους με χρήση ακουστικών κυμάτων.
 • Επεξεργασία λυμάτων με αντιδραστήρες που καταναλώνουν ηλιακή ενέργεια.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • “Fate and transport of biocolloids and nanoparticles in groundwater and effects of polluted water on public health”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: ARISTEIA I (No. 1185), Acronym: BioNFate (http://www.bionfate.gr), Project coordinator: Dr. C.V. Chrysikopoulos, 2012 – 2014, PI (500,000 €).
 • “Geomechanics and environment of CO2 geological storage”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: THALIS, Project coordinator: Dr. E. Papamichos, 2012 – 2014, Co-PI (521,740 €).
 • “Inactivation and transport of biocolloids in porous media”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: HERACLITOS II Project, Grant No. 284, Project coordinator: Dr. C.V. Chrysikopoulos, 2011 – 2014, PI (45,000 €).
 • “Integrated actions in order to protect coastal areas from anthropogenic pollutions and for groundwater restoration by reversing the seawater intrusion in coastal aquifers,” INTERREG IIIA Greece-Italy, 2006 - 2008, Specific theme: Protection of coastal aquifers from seawater intrusion, Project web site: (http://primac.ba.cnr.it), Acronym: PRIMAC, Project coordinator: Dr. Ing. C. Masciopinto, Co-PI, (932,000 €).
 • “Investigation of Groundwater Contamination by Viruses During Infiltration of Recycled Water: Laboratory and Field Experiments,” HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT: GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & DEVELOPMENT, 2006 - 2008, PI (60,000 €).  

Διακρίσεις

 • UCOWR Best Dissertation Award, as Research Advisor to Youn Sim, 1998.
 • UCOWR Best Dissertation Award, as Research Advisor to Assem Abdel-Salam, 1996.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • KATZOURAKIS, V.E., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Modeling the transport of aggregating nanoparticles in porous media, Water Resources Research, 57, e2020WR027946, doi:10.1029/ 2020WR027946, 2021. 
 • MALANDRAKIS, A.A., N. KAVROULAKIS, and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Use of silver nanoparticles to counter fungicide-resistance in Monilinia fructiola, Science of the Total Environment, 747, 135557, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141287, 2020.
 • GEORGOPOULOU, M.P., V.I. SYNGOUNA, and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Influence of graphene oxide nanoparticles on the transport and cotransport of biocolloids in saturated porous media, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 189, 110841, doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.110841, 2020.
 • SYNGOUNA, V.I., G.I. GIANNADAKIS, and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Interaction of graphene oxide nanoparticles with quartz sand and montmorillonite colloids, Environmental Technology, 41(9), 1127–1138, doi: 10.1080/09593330.2018.1521876, 2020.
 • MALANDRAKIS, A.A., N. KAVROULAKIS, and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Synergy between Cu-NPs and fungicides against Botrytis cinerea, Science of the Total Environment, 703, 135557, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135557, 2020.
 • LOUKOPOULOS-KOUSIS, V., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Use of GreenZyme for remediation of porous media polluted with jet fuel JP-5, Environmental Technology, 41(3), 277–286, doi:10.1080/09593330.2018.1497092, 2020.
 • KATZOURAKIS, V.E. and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Two-site colloid transport with reversible and irreversible attachment: Analytical solutions, Advances in Water Resources, 130, 29–36, doi:10.1016/j.advwaters.2019.05.026, 2019.
 • JAMES, S.C., L. WANG, and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Modeling colloid transport in fractures with spatially variable aperture and surface attachment, Journal of Hydrology, 566, 735–742, doi:10.1016/j.jhyrol.2018.09.047, 2018.
 • KATZOURAKIS, V.E. and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Impact of spatially variable collision efficiency on the transport of biocolloids in geochemically heterogeneous porous media, Water Resources Research, 54, doi:10.1029/2017WR021996, 2018.
 • CHRYSIKOPOULOS, C.V., N.P. SOTIRELIS, and N.G. KALLITHRAKAS-KONTOS, Cotransport of graphene oxide nanoparticles and kaolinite colloids in porous media, Transport in Porous Media, 119, 181–202, doi:10.1007/s11242-017-0879-z, 2017.

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2023-24)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αναστάσιος Μαλανδράκης
 • Θεοδοσία Φουντούλη