Αντώνιος Μανουσάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανάλυση 

Εργαστήριο  Μαθηματικών
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 145.Β.94 (Κτίριο Επιστημών)
 • Τηλέφωνο +30 28210 37756 FAX +30 28210 37846
 • Email: amanousakis<στο>isc.tuc.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα: web page:amanousakis
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα-Τετάρτη 11:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1998: Ph.D.: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1992: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Συναρτησιακή Ανάλυση, Γεωμετρία χώρων Banach

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Manoussakis, Antonis; Pelczar-Barwacz, Anna; Świętek, Michał An unconditionally saturated Banach space with the scalar-plus-compact property. J. Funct. Anal. 272 (2017), no. 12, 4944–4983
 • Argyros, Spiros A.; Manoussakis, Antonis; Pelczar-Barwacz, Anna Quasi-minimality and tightness by range in spaces with unconditional basis. Israel J. Math. 200 (2014), no. 1, 19–38
 • Manoussakis, Antonis; Pelczar-Barwacz, Anna Operators in tight by support Banach spaces. J. Lond. Math. Soc. (2) 93 (2016), no. 2, 464–480
 • A. Manousakis, A. Pelczar-Barwacz, Strictly singular non-compact operators on a class of HI spaces, Bull. London Math. Soc. 45, No. 3, 463-482 (2013).
 • S.A.Argyros, A. Manousakis, A.Pelczar, On the hereditary proximity to l1,. J. Funct. Anal. 261, No. 5, 1145-1203 (2011)
 • J. Lopez-Abad, A. Manousakis, A classification of Tsirelson type spaces, Canadian J. Math. 60, No. 5, 1108-1148 (2008).

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Μαθημάτων