Ανδρονίκη Τσουχλαράκη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπολογιστική ανάλυση χωρικής πληροφόρησης (Γεωδαισία, GIS, GPS) 

Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1991: Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

H Ερευνητική Μονάδα Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006, με κύριο στόχο τη διδασκαλία και τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με:

 • Την αποτύπωση και σχεδίαση τμημάτων της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας με σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 • Την εισαγωγή και χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και την σχεδίαση εφαρμογών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 1991 - 2002 Συμμετοχή σε Προγράμματα του ΕΜΠ: 12 Προγράμματα της ΣΑΤΜ ΕΜΠ που περιλαμβάνουν εργασίες από συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων μέχρι και οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη της εκάστοτε επιστημονικής ομάδας.
 • Ιούλ. 2008 – Οκτ. 2011 Επιστημονική Υπεύθυνη «Ανάπτυξη δεικτών για την καταγραφή της περιβαλλοντικής ποιότητας στις οδούς των πόλεων με χρήση GIS-GPS», Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας 2008,  Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Οργανωτική και Επιστημονική Υπεύθυνη Ημερίδας : «Οι δυνατότητες της πλατφόρμας ArcGIS», 21/10/2016, Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνεργασία με εκπροσώπους της εταιρείας Data Marathon Systems.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια Εσπερίδας: «Τεχνολογίες παρακολούθησης και προστασία του περιβάλλοντος: μία διεπιστημονική προσέγγιση», 13/1/2017, Συνδιοργάνωση Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης και Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων.

Διακρίσεις

 • 1991: Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ απονομή Διπλώματος Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού σε διάρκεια φοίτησης. 4.5 από τα 5 έτη λόγω έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών. Τέταρτη στη σειρά επιτυχίας των αποφοίτων 1991 της Σχολής  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ επί συνόλου 75 διπλωματούχων του έτους.
 • 1991 - 1994: Υποτροφία ΙΚΥ, κατόπιν εξετάσεων, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην ειδίκευση 73085: «Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
 • 1994 - 1997: Υποτροφία ΕΜΠ, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης της ΣΑΤΜ, για συνέχιση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. 
 • 2001 - 2002: Υποτροφία ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, Τομέας Επιστήμης 007: «Γεωγραφία, Γεωλογία, Ωκεανογραφία», Υποτομέας Επιστήμης 007.060: «Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση». 
 • 2003: Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντα), ΟΒΙ, 20030100417:  Ν. Ουζούνογλου, Κ. Κασσιός, Σ. Μουγιακάκου, Ν. Τσουχλαράκη, Κ. Νικήτα, Γ. Ματσόπουλος, «Μετρητική διάταξη κατηγορίας τοπίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως, «Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη – Το ArcGIS 9.3», 2010, Εκδόσεις Δίσιγμα, ISBN: 978-960-99048-4-1.
 • Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως, «Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη – Το ArcGIS 9.3(2η Έκδοση)», 2015, Εκδόσεις Δίσιγμα, ISBN:978-960-9495-19-6
 • Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως, Ν. Κουργιαλάς, «Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη – Το ArcGIS 10.5 (3η Έκδοση)», 2019, Εκδόσεις Δίσιγμα, ISBN:978-618-5242-57-2

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Androniki Tsouchlaraki, Christina Gioti, Evaggelos Gidarakos, Georgios Achilleos, “A GIS analysis of  landscape cetegories and sensitivity levels for evaluating visual impacts of  N.I.M.B.Y Technical projects”, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty eight, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-2986-2, ISBN (13): 978-1-4438-2986-1, pp. 375-394.
 • A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, V. Mantadaki, “Statistical Analysis of Environmental Quality Indices in an Urban Street Network”, Advances in Spatial Planning, Edited by Dr. Jaroslav Burian, INTECH,  2012  ISBN 978-953-51-0377-6, 201, pp.197-220.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση

 • Zina Mitraka, Nektarios Chrysoulakis, Yiannis Kamarianakis, Panagiotis Partsinevelos, Androniki Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Urban Environments Special Issue of Remote Sensing of Environment, Elsevier, vol.117, pp.125-134, 2012.
 • A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, "An extended Urban Street Network Classification Methodology: Defining the Environmental Quality Classes using Remotely Sensed Multispectral Data", Special Issue of Civil Engineering and Environmental Systems, Taylor & Francis, vol.29, issue 4, pp.239-254, 2012.
 • Vasileios Dimitrakis, Tsouchlaraki Androniki, “Seismic Activity Analysis Using GIS in the Western Part of Crete Island, Southern Greece” Frontiers in Geosciences, American V-King Scientific Publishing, issue 3, vol.2, pp.41-52,  2014.
 • Vasileios Dimitrakis, Tsouchlaraki Androniki, “Using GIS in Highlighting Seismic – Safe Sites for Large Scale Buildings in the Western Part of Crete Island, Southern Greece”, Frontiers in Geosciences, American V-King Scientific Publishing, volume 3, number 1, pp.1-10, (Jan 2015).
 • Giatrakis Georgios, Kourgialas N. Nektarios, Tsouchlaraki Androniki, Maria Efpraxia, Dokou Zoi, “Could Photovoltaic Parks be More Profitable as an Investment Compared to Tree Crops in Mediterranean Water Scarce Regions?”, Scientific Review, Vol. 5, Issue. 7, pp:124-131, 2019, https://arpweb.com/journal/10/archive/07-2019/7/5.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Βασίλειος Δημητράκης
 • Νίκος Δημητράκης