Ανδρονίκη Τσουχλαράκη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπολογιστική ανάλυση χωρικής πληροφόρησης (Γεωδαισία, GIS, GPS) 
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.116
 • Τηλέφωνο +30 28210 37787 FAX +30 28210 37887
 • Email:niki.tsouchlaraki<στο>enveng.tuc.gr

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1991: Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

H Ερευνητική Μονάδα Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006, με κύριο στόχο τη διδασκαλία και τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με:

 • Την αποτύπωση και σχεδίαση τμημάτων της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας με σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 • Την εισαγωγή και χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και την σχεδίαση εφαρμογών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Iούλ. 2008 - Οκτ. 2011 «Ανάπτυξη δεικτών για την καταγραφή της περιβαλλοντικής ποιότητας στις οδούς των πόλεων με χρήση GIS-GPS» Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας 2008, Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Διακρίσεις

 • 2001 - 2002: Υποτροφία ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, Τομέας Επιστήμης 007: «Γεωγραφία, Γεωλογία, Ωκεανογραφία», Υποτομέας Επιστήμης 007.060: «Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση».
 • 2003: Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντα), ΟΒΙ, 20030100417: Ν. Ουζούνογλου, Κ. Κασσιός, Σ. Μουγιακάκου, Ν. Τσουχλαράκη, Κ. Νικήτα, Γ. Ματσόπουλος, «Μετρητική διάταξη κατηγορίας τοπίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως, «Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη – Το ArcGIS 9.3 (2η Έκδοση)», 2015, Εκδόσεις Δίσιγμα, ISBN:978-960-9495-19-6
 • Androniki Tsouchlaraki, Andreas Nikolidakis and Georgios Achilleos, “Evaluating Environmental Quality of Urban Roads through a GIS”, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty six, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-2986-2, ISBN (13): 978-1-4438-2986-1, pp. 339-356.
 • Androniki Tsouchlaraki, Christina Gioti, Evaggelos Gidarakos, Georgios Achilleos, “A GIS analysis of landscape cetegories and sensitivity levels for evaluating visual impacts of N.I.M.B.Y Technical projects”,Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty eight, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-2986-2, ISBN (13): 978-1-4438-2986-1, pp. 375-394.
 • A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, V. Mantadaki, “Statistical Analysis of Environmental Quality Indices in an Urban Street Network”, Advances in Spatial Planning, Edited by Dr. Jaroslav Burian, INTECH, 2012 ISBN 978-953-51-0377-6, 201, pp.197-220.
 • Tsoutsos T., Tsouchlaraki A., Tsiropoulos M., Kaldelis J., ‘Visual impact evaluation methods of wind parks: application for a Greek Island”, Wind Engineering, 33 (1), January 2009, pp.83-92.
 • Androniki Tsouchlaraki, George Achilleos,Zoi Nasioula, Andreas Nikolidakis, “A System for Monitoring Environmental Quality of Urban Road Network and for Supporting Decision Makers”, Wseas Transactions on Environment and Development, Issue 3, Volume 6, pp. 208-224, March 2010.
 • Zina Mitraka, Nektarios Chrysoulakis, Yiannis Kamarianakis, Panagiotis Partsinevelos, Androniki Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Urban Environments Special Issue of Remote Sensing of Environment, Elsevier, vol.117, pp.125-134, 2012.
 • A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, "An extended Urban Street Network Classification Methodology: Defining the Environmental Quality Classes using Remotely Sensed Multispectral Data", Special Issue of Civil Engineering and Environmental Systems, Taylor & Francis, vol.29, issue 4, pp.239-254, 2012.
 • Vasileios Dimitrakis, Tsouchlaraki Androniki, “Seismic Activity Analysis Using GIS in the Western Part of Crete Island, Southern Greece”Frontiers in Geosciences, American V-King Scientific Publishing, issue 3, vol.2, pp.41-52, 2014.
 • Vasileios Dimitrakis, Tsouchlaraki Androniki, “Using GIS in Highlighting Seismic – Safe Sites for Large Scale Buildings in the Western Part of Crete Island, Southern Greece”, Frontiers in Geosciences, American V-King Scientific Publishing, volume 3, number 1, pp.1-10, (Jan 2015).

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Βασίλειος Δημητράκης