Στέλλα Γιαννοπούλου
Laboratory Assistant, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2008: MSc: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2005: Δίπλωμα Αγ. Τοπογράφου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.